Pismo

Pismo Vox Domini powstało w czerwcu 1994 roku, w miesiącu poświęconym zjednoczonym w miłości Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Wtedy to ukazał się pierwszy numer. Jako przedstawienie przyczyn powstania pisma oraz jego celu niech posłuży artykuł, który ukazał się na 1 stronie właśnie w pierwszym numerze: «VOX DOMINI to znaczy GŁOS PANA:»

Trudno zaprzeczyć, że żyjemy w epoce szczególnej, w której coraz więcej jest odstępstwa i zła, a równocześnie coraz bardziej ujawnia się działanie Bożego Ducha i rozlega się z mocą Głos Pana. Od czasu objawień w Fatimie wzywa On ustami współczesnych proroków do nawrócenia, pokuty i modlitwy jako środków ocalenia świata przed należną mu za grzechy karą, błaga o podjęcie aktów wynagradzających obrażanemu grzechami Bogu i Jego Niepokalanej Matce. Oby to pismo przybliżyło Czytelnikom rozlegający się Głos Pana oraz Jego obecne Dzieła, zachęciło do zmiany życia i przyczyniło się do większej chwały Dwóch Serc: Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
W tym trudnym czasie pragniemy bronić wartości, wskazujących najpewniejszą drogę chrześcijańskiego życia, dlatego zamierzamy pisać o:

  • Eucharystii, która jest życiem Chrystusowego Kościoła;
  • Maryi, która jest Matką Boga i ludzi, przychodzącą dziś do Swych dzieci, aby wskazać drogę powrotu do Boga Ojca;
  • Namiestniku Chrystusa – jego nauczaniu, w którym jest pełnia Bożej Prawdy.

Zjednoczonym w miłości Sercom Matki i Syna, które są najpewniejszym schronieniem na trudne czasy, pismo to poświęcamy. Jako logo pisma przyjęliśmy rysunek Vassuli, symbolizujący zjednoczenie tych Serc nie tylko w miłości, ale i we wspólnym cierpieniu.

Prenumerata pisma

Pismo ukazywało się dotąd w nieregularnych odstępach czasowych: 10 numerów w ciągu roku. Ilość stron (format A4) początkowo wahała się od 8 do 12, potem – 16. To niemało! Ich zawartość bowiem stanowiła odpowiednik minimum 60 stron książki, co dawało w ciągu roku 600 str. Od 1999 roku pismo było już kolorowe. Od roku 2004 ukazywało się jako kwartalnik o łącznej objętości w ciągu roku 256 stron. W roku 2017 – zawiesiliśmy druk na jeden rok. Od roku 2018 pismo ukazywało się na nowo jako półrocznik. Od roku 2022 druk pisma został zawieszony na stałe.

Zachęcamy do zajrzenia do numerów archiwalnych. Oferta najbardziej aktualna we współpracującym sklepie: http://www.ksiegarnialumen.pl
Informacje szczegółowe można uzyskać pod nr tel.: 32 738 38 69

Zobacz też w dziale archiwum, dostępne numery w plikach pdf

Dostępność numerów archiwalnych (oferta najbardziej aktualna w sklepie: http://www.ksiegarnialumen.pl)
Vox Domini rok 2016 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2016 (oprawiony)
Vox Domini rok 2015 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2015 (oprawiony)
Vox Domini rok 2014 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2014 (oprawiony)
Vox Domini rok 2013 (oprawiony)
Vox Domini rok 2013 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2012 (oprawiony)
Vox Domini rok 2012 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2011 (oprawiony)
Vox Domini rok 2011 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2010 (oprawiony)
Vox Domini rok 2010 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2009 (oprawiony)
Vox Domini rok 2009 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2008 (oprawiony)
Vox Domini rok 2008 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2007 (oprawiony)
Vox Domini rok 2007 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2006 (oprawiony)
Vox Domini rok 2006 (kpl egz.)
Vox Domini rok 2005 (nr 2,3,4; brak nr 1)
Vox Domini rok 2004 (nr 2,3,4; brak nr 1)
Vox Domini rok 2003 (kpl. egz.)
Vox Domini rok 2003 (oprawiony)
Vox Domini rok 2002 (kpl. egz.)
Vox Domini rok 2002 (oprawiony)
Vox Domini rok 2001 (kpl. egz.)
Vox Domini rok 2001 (oprawiony)
Vox Domini rok 2000 (kpl. egz.)
Vox Domini rok 2000 (oprawiony)
Vox Domini rok 1999 (kpl egz.)
Vox Domini rok 1999 (oprawiony)
Vox Domini rok 1998 (5,6,8,9,10; brak nr 1-4,7)
Vox Domini rok 1997 (6,7,8,9,10; brak nr 1-5)
Vox Domini rok 1996 (1,2,3,4,6,7,8,19; brak nr 5,8)
Vox Domini rok 1995 (1,2,5,6,7,8,9; brak nr 3,4)
Vox Domini rok 1994 (1,2,3,5; brak nr 4)