Do Najśw. Serc Jezusa i Maryi

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZYCH SERC JEZUSA I MARYI

św. Małgorzata Maria

Najświętsza, Najmilsza, Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boża, nadziejo nasza, spraw, abyśmy doświadczyli Twej mocy, której Ci użycza Najśw. Serce Syna Twojego.

Proś Go, aby miłość panowała w sercach naszych. Niech On będzie naszym Ojcem, naszym Oblubieńcem, naszym skarbem, naszym stróżem, naszą rozkoszą, naszą miłością, naszym wszystkim we wszystkim; niech będzie podporą w naszej słabości, siłą w niemocy, pociechą w smutku.

O święte Serca Jezusa i Marii, naprawcie nieudolność naszą; wynagródźcie to, w czym uchybiamy; zapalcie serca nasze świętym Waszym ogniem; przemieńcie naszą oziębłość i gnuśność w Waszą gorejącą miłość, żeby całym szczęściem naszym, całą rozkoszą naszą było żyć w niewoli Najświętszego Serca Pana Jezusa, żyć jako dzieci i sługi Najświętszej Jego Matki.

Amen.