Catalina Rivas – Boża Opatrzność

Catalina Rivas

BOŻA OPATRZNOŚĆ
Przejście do życia wiecznego w mistycznych wizjach

ISBN: 978-83-86092-89-5
objętość: 64 strony (format: 105 x 145 mm)
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, szycie drutem

Link do sklepu

Książeczka znanej boliwijskiej mistyczki nosi podtytuł „Jasna wizja śmierci”. Napisana została tuż po śmierci jej brata i matki. Zawiera piękne pouczenie Jezusa o tym, jaką wartość ma towarzyszenie człowiekowi w przejściu na drugi świat oraz o tym, że życie nigdy się nie kończy.

Pisma Catliny Rivas:

  • Tajemnica Spowiedzi i Mszy świętej. Pouczenie o Eucharystii i sakramencie pojednania. (64 str.)
  • Boża Opatrzność. Jasna wizja śmierci. Refleksja o okolicznościach śmierci brata i matki, natchnieniach i wizjach, jakie temu towarzyszyły. (64 str.).
  • Z Synaju na Kalwarię. Rozważania o ostatnich słowach Pana Jezusa na krzyżu. (80 str.)
  • Męka Pańska. Refleksje Pana Jezusa nad tajemnicą Jego cierpienia oraz nad wartością, jaką miało ono dla Odkupienia (80 str.)
  • Oddałem za ciebie Moje Życie (72 str.)
  • Tajemnica Spowiedzi i Mszy świętej. Boża Opatrzność – na płycie dźwiękowej CD mp3