Amsterdam – orędzia cz. 1

Matka Boża z Amsterdamu

Matka Boża od połowy XIX w. nie przestaje przemierzać ziemi, usiłując zgromadzić Swe dzieci ze wszystkich narodów i przyprowadzić je do Boga. Wiek XX naznaczony jest szczególną obecnością Maryi i Jej zatroskaniem o nasze nawrócenie. Czy zbliżamy się do ważnych wydarzeń i dlatego kochająca Matka pragnie trwać blisko nas i udzielić nam koniecznej pomocy? Każdy może to osądzić na podstawie dostępnych mu faktów. My chcemy przedstawić jedno z orędzi amsterdamskich, na które Kościół po 40 latach od ich zakończenia patrzy coraz przychylniejszym okiem…

OBJAWIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W AMSTERDAMIE – część 1 (fragment)

31 maja 1955
Objawienie to miało miejsce w kościele św. Tomasza w Amsterdamie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Matka Boża powiedziała: «Odmów moją modlitwę.» Objawienie, przydarzające mi się w takim miejscu tak mnie wzruszyło, że nie umiałam wyrzec ani słowa. Pani powtórzyła: «Odmów moją modlitwę.» Ponieważ wciąż milczałam, Ona zaczęła mówić: «Panie Jezu Chryste…»
Podjęłam jej słowa i odmówiłam modlitwę do końca. Pani milczała. Patrzyła w dal. Potem przemówiła:
«Jestem tu jako Pani wszystkich narodów, Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka.»
I nagle jakby zwracała się do tłumów, których ja nie widziałam, powiedziała:
«Obiecałam przybyć 31 maja. Tu stoi przed wami Matka, Pani wszystkich narodów. To w tym dniu chce Ona przemówić do ludów. Posłuchajcie dobrze, co mam do powiedzenia. Przybywam ostrzec narody, Szatan nie został jeszcze pokonany. Ludy, strzeżcie się fałszywych proroków! Pani wszystkich narodów ma moc przybyć każdego roku. Obiecała znak. Ten znak właśnie został dany. Powiedziałam: „Przybędę i to stanie się publicznie.” Narody, to narzędzie słyszy głos Pani, a jej słowa są wam przekazywane.» Pani zamilkła na chwilę. Potem mówiła dalej:
«Nie, szatan nie został jeszcze przegoniony, ale Pani wszystkich narodów otrzymała teraz moc, żeby przyjść i przegonić szatana. Ona przychodzi zapowiedzieć Ducha Świętego. To teraz i właśnie teraz Duch Święty przybędzie na ziemię. Jednak odmawiajcie modlitwę, moją modlitwę, jaką wam dałam. Każdego dnia, w każdej porze, myślcie o modlitwie, jaką Pani wszystkich narodów dała temu światu, w tym czasie. Ach! Jakże straszne jest królowanie szatana! Jedynie Bóg to wie. Wam, wszystkie narody, wysyła On teraz Swą Matkę, Panią wszystkich narodów, która pokona szatana. Jak On przepowiedział, Ona postawi stopy na głowie szatana. Narody, nie pozwalajcie, by zwodzili was fałszywi prorocy! Słuchajcie tylko Jego, Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bo Ojciec ma tę samą naturę co Syn, a tę samą naturę co Ojciec i Syn, posiada Duch Święty.»
Pani zamilkła na dłużej. Kiedy na nowo zaczęła mówić, powiedziała:
«Wiele rzeczy wydarzy się w tym wieku i będziecie jeszcze ich świadkami. Narody tego czasu, wiedzcie, że Pani wszystkich narodów was chroni. Wzywajcie Jej pośrednictwa, uciekajcie się do Mnie jako do Orędowniczki. Proście o oddalenie wszelkich nieszczęść. Proście o usunięcie z tego świata wszelkiego zepsucia. Bo z zepsucia pochodzą nieszczęścia, bo z zepsucia rodzi się wojna. A dzięki mojej modlitwie będziecie prosić, żeby te wszelkie plagi zostały oddalone od świata. Ach, gdybyście znali wagę i moc tej modlitwy do Boga! On wysłucha Swą Matkę, kiedy Ona zechce być waszą Orędowniczką.» Znowu długie milczenie
«Oto nadchodzą wielkie rzeczy. Wy, młodzi, będziecie świadkami wielkich przemian. Mówi wam to Pani wszystkich narodów. Ona was ochroni. Ona będzie stać jako Pani w tym czasie… w tym czasie, w tym świecie, ponad wszystkimi narodami. Oto nadchodzi czas wielkich wynalazków. Będą wśród nich tak niepokojące, że nawet wasi pasterz będą zmieszani z ich powodu i powiedzą: „Już tego nie rozumiemy!” Wtedy przypomnijcie sobie słowa Pani, które wypowiedziała 31 maja: „Ojciec wie i pozwala na wszystko, co przyjdzie na ten świat.” Duch Święty jest bliższy niż kiedykolwiek dotąd, wiedzcie o tym! Duch Święty teraz ma przyjść, ale przyjdzie, o ile będziecie Go prosić. Już od Początku On był. Jednak teraz nadszedł Jego czas. Świat nie wie już dokąd ani jak podążyć? Zatem wy, narody, ufajcie waszej Matce. Czy Ona kiedykolwiek opuściła Swe dzieci? Ona ma moc przyjść do was pod Swym nowym tytułem: Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka. Proście więc Ojca Świętego o ogłoszenie tego dogmatu, na który Pani czeka. Kiedy ten dogmat zostanie ogłoszony, wtedy Pani wszystkich narodów udzieli błogosławieństwa. Wtedy Pani wszystkich narodów da narodom pokój. Ona pomoże wam, gdy dogmat zostanie ogłoszony.
Wielkie wydarzenia są bliskie. Świat jest zepsuty. Wy, narody, uciekajcie się do codziennego cudu, jaki zostawił wam Pan, Jezus Chrystus. On dał wam go, abyście mieli w nim udział i żyli nim co dnia. Wiedzcie zatem czego się pozbawiacie! Mówię wam: przychodzę napomnieć narody i pocieszyć Moje dzieci, apostołów i wszystkie narody. Obecnie Pani przybywa. Prowadźcie wasze dzieci do Pana Jezusa Chrystusa. Nauczcie je ponownie się modlić tą modlitwą, jakiej nauczyła was Pani wszystkich narodów. Pani prosi was, rodzice, nauczcie tej modlitwy dzieci. Prowadźcie dzieci ku podejmowaniu ofiar. Prowadźcie ku ofierze wasze narody. A kiedy mówię narody, wskazuję na Moje baranki białe i zwłaszcza na Moje baranki czarne, które są wokół Mnie. Ludy białe, pomyślcie o ludach czarnych. Trzeba je zaprowadzić do Pana Jezusa Chrystusa. Trzeba je doprowadzić do Ojca, do Syna i do Ducha Świętego. Kiedy zaczniecie prosić Ojca Świętego o ten dogmat, wtedy Pani wypełni obietnicę i nadejdzie prawdziwy Pokój. Ten prawdziwy Pokój to Królestwo Boże. Królestwo Boże jest bliższe niż kiedykolwiek dotąd. Pojmijcie dobrze te słowa. To naprawdę Matka, Pani wszystkich narodów, wypowiada je do was.
A oto napominam was: Nie słuchajcie fałszywych proroków, lecz słuchajcie waszych pasterzy. Słuchajcie głosu waszych sumień… Najwyższego Bytu. To mówię do tych, którzy nie należą do prawdziwego Kościoła. Wy zaś, ludzie należący do Kościoła rzymskiego, uświadomcie sobie wasze wielkie szczęście. Pojmijcie, co oznacza: należeć do Kościoła Rzymu! Ale czy zachowujecie się tak, jak by należało? Wasza Matka, Pani wszystkich narodów, ma jeszcze moc pod tym nowym imieniem powrócić do was jeden raz w roku. Potem to się skończy. Zrozumcie dobrze Moje słowa: będziecie się troszczyć, żeby każdego roku narody zgromadziły się wokół tego tronu, blisko wizerunku. To wielka łaska, którą Maryja, Miriam lub Pani wszystkich narodów ma moc dać światu. Powiedziałam: powróci. Będzie mówić do Swych apostołów. Do was, narody, przede wszystkim Pani się zwraca. Podtrzymujcie waszych apostołów i nie utrudniajcie im ich zadania. Przedstawiajcie i poświęcajcie wasze dzieci Panu. Apostołowie Pana Jezusa Chrystusa, wasza Pani was rozumie. Wasza Pani przyjdzie wam z pomocą we wszelkich trudnościach. Wasza Pani będzie wam ratunkiem. Proście w Jej imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Jego, który przyjdzie teraz bardziej niż kiedykolwiek dotąd. Mówię: Królestwo Boże jest bliżej niż dotąd. Czy wiecie, narody, co to oznacza? Czy wiecie, narody, jaka jest wasza odpowiedzialność? Wy, kierujący tym światem, nie zwódźcie waszych dzieci. Najmniejszych z Moich nie oszukujcie! Wy jesteście odpowiedzialni przed waszym Panem Jezusem Chrystusem! Wy jesteście odpowiedzialni! Powiedziałam przed chwilą: „Będą niepokojące wynalazki, Bóg na to pozwala. Wy, narody, możecie zapobiec temu, żeby nie doprowadziły do katastrofy.
Was, narody, proszę, Pani was błaga: Posłuchajcie! Nigdy Matka Boga nie prosiła was w ten sposób… was, narody, żebyście nie doszli do smutnych wydarzeń. Pani was błaga teraz, dziś: Narody, błagajcie Ojca, Syna i Ducha Świętego, aby ochronili Swój lud, aby na nowo ustanowili jego jedność. Lud Boży musi osiągnąć jedność: być jedno, jednością, a ponad tą jednością: Pani wszystkich narodów. Wspólnota. Kładę nacisk na to słowo: wspólnota. Myślcie o przyszłości.»
I z uśmiechem Pani mówi dokładnie:
«Nie, Pani nie mówi: Myślcie o waszej przyszłości materialnej. Pojmijcie, dlaczego Ja mogę przyjść w tym wielkim dniu. Pan Jezus Chrystus wybrał ten wielki dzień dla Pani wszystkich narodów. To Ona bowiem ma moc doprowadzić Swe narody do jedności. Ona otrzymała moc zgromadzenia Swych narodów w jednej, wielkiej Wspólnocie. Wszystkie narody zgromadzone w wielkiej Wspólnocie, to nad tym powinien pracować świat w tym czasie. I to wiele razy ogłaszałam. Stale w sposób zakryty ogłaszałam ten czas. Ludy, czas ten nadszedł. Szatan nie został jeszcze przegoniony. Wy, narody Kościoła Rzymu, to na was spoczywa to zadanie. Wasze sakramenty jeszcze istnieją: pamiętajcie o tym! Narody, niech wasz przykład pociągnie ku Niemu inne narody. Poprowadźcie je ku codziennemu cudowi, ku codziennej ofierze. Tak wypełni się proroctwo: Odtąd wszystkie narody zwać Mnie będą błogosławioną.
Dziś rozszerza się na świecie orędzie Pani wszystkich narodów. Powiedziałam: „Pocieszę”. Narody, wasza Matka zna życie, wasza Matka zna smutek, wasza Matka zna krzyż. Wszystko, co macie do zniesienia w tym życiu, wasza Matka poznała przed wami. Tę drogę Ona przemierzyła przed wami. Ona została wzniesiona do Ojca. Ona połączyła się ze Swym Synem. Wy, narody, przez waszą drogę krzyżową także wznosicie się ku Synowi. W tym pomoże wam Duch Święty. Proście Go o to w tym czasie. Nigdy nie powiem dosyć: Idźcie ku Duchowi Świętemu w tym czasie. Otrzymacie pomoc, lecz powróćcie do Kościoła. Powróćcie do Wspólnoty. Zatroszczcie się o Moje inne owce, te, które jeszcze skubią trawę. Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć przez to, że skubią jeszcze trawę? Przede wszystkim zajmijcie się jednością pomiędzy narodami.
Oto co Pani wszystkich narodów przyszła wam dziś powiedzieć. Ona o was nie zapomni. Wy na razie nie możecie jeszcze w pełni pojąć Moich słów. Rzekłam: „Znaki zawierają się w Moich słowach”. Wasza Matka was pocieszy, kiedy nadejdzie czas Pana Jezusa Chrystusa, zobaczycie, że znikną fałszywi prorocy, wojna, niezgoda, kłótnie. I oto ten czas nadchodzi. To ogłasza wam Pani wszystkich narodów.»

Przekład z franc.: E. B.