M. Valtorta – Rozważania tajemnic światła

Maria Valtorta

ROZWAŻANIA TAJEMNIC ŚWIATŁA

„Rozważania tajemnic światła” to książka składająca się z dwóch części. Pierwsza zawiera 5 wizji tajemnic światła, wybranych z „Poematu Boga-Człowieka”, stanowiącego zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. Wizje różańcowe są więc zaledwie okruchem z ogromnego dzieła. W części drugiej opublikowano przypowieści o Królestwie Niebieskim, jakie Jezus podyktował Marii Valtorcie. Znamy je z Ewangelii, jednak w „Poemacie…” poszerzone, uzupełnione o wyjaśniający wiele treści kontekst, nabierają szczególnego światła dla pokierowania życiem duchowym Czytelników.

ISBN: 83-86092-71-8
objętość: 304 strony (format: 145 x 205 mm)
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, klejenie

Link do sklepu

Spis treści książki:

 • Wstęp: Odmawiajcie codziennie Różaniec
 • List Apostolski Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”
 • ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE TAJEMNIC ŚWIATŁA
 • TAJEMNICA I: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • TAJEMNICA II: Objawienie się Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej
 • TAJEMNICA III: Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • TAJEMNICA IV: Przemienienie Jezusa na Górze Tabor
 • TAJEMNICA V: Ustanowienie Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy

Dodatek: PRZYPOWIEŚCI O KRÓLESTWIE NIEBIESKIM

 • Przypowieść o siewcy
 • Wyjaśnienie przypowieści o siewcy
 • Przypowieść o dobrym ziarnie i o życicy
 • Przypowieść o ziarnku gorczycy
 • Przypowieść o bogaczu i Łazarzu
 • Przypowieść o synu marnotrawnym
 • Przypowieść o dziesięciu pannach
 • Przypowieść o królu, który przygotował ucztę dla swego syna
 • Przypowieść o zagubionej owieczce
 • Przypowieść o skarbie w ziemi
 • Przypowieść o znalezionej drachmie
 • Przypowieść o skąpstwie i bogatym głupcu
 • Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym
 • Przypowieść o królu i jego sługach
 • Przypowieść o talentach
 • Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
 • Przypowieść o robotnikach w winnicy
 • Przypowieść o uczcie
 • Przypowieść o dobrym ogrodniku i pozbawionym owoców figowcu
 • Przypowieść o niewiernym zarządcy
 • Przypowieść o ojcu i dwóch synach
 • Przypowieść o niesprawiedliwym sędzi
 • Przypowieść o faryzeuszu i celniku
 • Przypowieść o właścicielu winnicy