M. Valtorta – Poemat – Księga 4cz3-4

Maria Valtorta

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA – Księga IV cz. 3-4

objętość: 560 str.
format 205 x 146 mm
oprawa miękka
ISBN 978-83-86092-55-0

Link do sklepu

Zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. Oryginalne włoskie wydanie podzielono na siedem Ksiąg, z których każda odpowiada jednemu okresowi z życia Jezusa Chrystusa. W trzeciej i czwartej części Księgi czwartej (podtytuł „Trzeci rok życia publicznego”), znajdują się wizje i pouczenia z kolejnych wędrówek Chrystusa po Palestynie, miedzy innymi znane z Ewangelii sceny nawrócenia Zacheusza, pouczenie Szymona Piotra o tym, że trzeba wybaczać bez końca; o tym, że mamy być nieskazitelni jak gołębie, o kwasie faryzeuszów, wyjaśnienie, co oznacza być ubogim w duchu, a przez to błogosławionym, Piotr podejmuje ofiary w intencji nawrócenia Judasza, Judasz przebywa u Maryi w Nazarecie, usiłując się zmienić, Chrystus żegna się z mieszkańcami kolejnych miejscowości, mając pełną świadomość, że Jego nauczanie zmierza ku końcowi. Wszystkie wydarzenia opisane są językiem barwnym, plastycznym, dającym poczucie rzeczywistego uczestnictwa w przedstawionych wydarzeniach. Część wizji została przekazana Marii Valtorcie przez Jezusa Chrystusa w postaci wewnętrznych dyktand, które zapisywała w chwili ich słyszenia.