Kawnice

Miejsce w Polsce, które warto nawiedzić na pielgrzymim szlaku

KAWNICE – SIEDZIBA MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

POŁOŻENIE

KAWNICE leżą na trasie Poznań-Konin. Z Poznania: 85 km (Września, Słupca, Golina, Kawnice), a z Konina: 6 km. Szczególnie pielgrzymujący obecnie do Lichenia są już bardzo blisko źródła niezliczonych łask, jakim jest wizerunek Matki Bożej w Kawnicach.

Kawnicka Pani bowiem od blisko 400 lat wyprasza łaski wiernym. Świadczą o tym wota i ofiary składane w dowód wdzięczności.

HISTORIA

Początki Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia sięgają roku 1628. Wówczas to, do odzyskanego dopiero co z rąk protestantów kościoła, sprowadzono – najprawdopodobniej ze Lwowa – obraz Matki Bożej. Namalowany był w stylu ikon bizantyjskich. Kiedy modlący się przed tym obrazem w Kawnicach zaczęli doświadczać nadzwyczajnych łask i cudów, sława obrazu szybko się rozeszła po odległych okolicach. Dzięki temu w 1778 r. Papież Pius VI ustanowił dla tego sanktuarium 3-dniowy odpust wyznaczony na niedzielę po 28 sierpnia.

W 1905 r. miała miejsce pierwsza koronacja Obrazu. Lata 1912-25 to czas budowy piątego z kolei kościoła w Kawnicach, który w czasie wojny, w 1942 roku, rozebrali Niemcy. Obraz przewieziono do Goliny, gdzie przez jakiś czas poniewierał się w szkole, dopóki stróż szkoły nie ukrył go u siebie w domu.

2 września 1945 r. uroczyście sprowadzono Obraz do Kawnic. Do ukończenia budowy nowego drewnianego kościoła w październiku 1946 r., Obraz przebywał w remizie zamienionej na kaplicę. W niecałe dwa lata później kościół spłonął od pioruna. Uratowany z najwyższym poświęceniem Obraz ponownie oczekiwał w prowizorycznej kaplicy na siódmą, murowaną już świątynię, do której został przeniesiony 1 lipca 1951 r.

W 1952 r. Sanktuarium kawnickie nawiedził dwukrotnie Ks. Prymas Stefan Wyszyński. Następstwem jego wizyty było ustanowienie drugiego odpustu z okazji Święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy (w niedzielę po święcie świętych Piotra i Pawła), oraz podjęcie starań o uroczystą koronację słynącego łaskami Obrazu. Dekrety Stolicy Apostolskiej z 1954 i 1956 r. dały podstawę prawną do Koronacji Obrazu koronami papieskimi.

Aktu KORONACJI dokonali 1 września 1974 r. Ks. Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, ks. bp Jan Zaręba, ordynariusz włocławski i ks. abp Antoni Baraniak, metropolita poznański, w obecności wielu księży biskupów, duchowieństwa i wielotysięcznej rzeszy wiernych.

Dnia 15 czerwca 1981 r. J. E. ks. bp Jan Zaręba powierzył Sanktuarium kawnickie Zgromadzeniu Salezjańskiemu, duchowym synom św. Jana Bosko. Oni to jako gospodarze tego miejsca zapraszają wszystkich do odwiedzenia Matki Bożej, która pragnie objąć opieką wszystkie Swoje dzieci, które z ufnością zwrócą się do Niej i zapewniają:

Ona czeka i na Ciebie, aby Cię pocieszyć i wspomóc.

ODPUSTY

  • 1. Królowej Polski – 3 maja
  • 2. Wspomożenia Wiernych – 24 maja
  • 3. Nawiedzenia NMP – ostatnia niedziela maja
  • 4. Nieustającej Pomocy – niedziela po 27 czerwca
  • 5. Pocieszycielki Strapionych – główny odpust – w niedzielę po 28 sierpnia
  • 6. MB Różańcowej – w pierwszą niedzielę października
  • 7. Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia

Osoby, które otrzymały łaski, za pośrednictwem Pani Kawnickiej, proszone są o to, aby osobiście złożyły hołd i podziękowanie albo o to, by opisały cud i poinformowały o tym Kustosza Sanktuarium.

ADRES: Parafia p.w. Matki Bożej Pocieszenia 62-591 KAWNICE tel. 063/241-71-03. Księża Salezjanie gorąco zapraszają!