O nas

Newsletter [Zapisz] [Wypisz]

Wydawnictwo Vox Domini publikuje książki, artykuły i płyty z dziedziny mistyki chrześcijańskiej oraz rozeznawania współczesnych objawień. Powstało w roku 1993 jako wydawnictwo o profilu katolickim, aby upowszechnić Orędzie Najświętszego Serca Pana Jezusa przekazywane prawosławnej mistyczce – Vassuli Rydén. Przesłania te stanowią pilny przekaz Boga do współczesnego człowieka. Czytelnik zaczyna lepiej rozumieć, że świat zmierza ku epoce pokoju, miłości i sprawiedliwości, lecz droga do niej prowadzi przez cierpienie, które – o ile człowiek nie powróci do Boga wcześniej – oczyści serce każdego człowieka, by był gotowy na przyjęcie swego Stwórcy.
Głos Pana przekazują dziś także inni prorocy, wzbudzani wewnętrznym natchnieniem we wszystkich częściach świata: wśród osób konsekrowanych, świeckich, a nawet oddalonych od praktyk religijnych i należących do innych wyznań.

Nasz adres do korespondencji: Vox Domini 43-190 Mikołów skr. poczt. 72.

e-mail: biuro @ voxdomini . pl

Nr konta wydawnictwa: 16 1140 2004 0000 3602 3422 2480

Kanał na platformie YOUTUBE: VoxDominiPl

Głos, który dotarł do nas, przekazujemy czytelnikom i słuchaczom. Opieramy się na opracowanych przez nas zasadach rozeznawania objawień. Nie chcemy nikogo wprowadzić w błąd. Staramy się więc odróżnić to, co fałszywe (wywołane chorobą lub opętaniem) od tego co prawdziwe (wzbudzone natchnieniem Bożym), bo współbrzmi bezbłędnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, z Pismem Świętym i Tradycją. O konieczności rozeznawania mówi zarówno Nowy Testament (por. np. Mt 7,15-23 oraz 1 J 4,1-6) jak i Stary. Wszelkie wskazówki odnoszące się w Biblii do rozeznawania przedstawiliśmy w cyklu artykułów, w dziale
ROZEZNAWANIE.
Słowa, jakie rozpowszechniamy, streszczają się w wierności Papieżowi i jego nauczaniu, w oddawaniu czci Bogu, obecnemu w sposób szczególny w Eucharystii, oraz uznaniu w Maryi – Matki Boga. Głos Pana przemawiającego przez współczesnych proroków naznaczony jest niezmiennie znamieniem miłości, choć ze smutkiem zapowiada wydarzenia tragiczne, to jednak mają one na celu dopomóc człowiekowi w powrocie do Boga: jedynego źródła życia, trwającego na wieki. Kto sięgnie po wydane przez nas książki lub kasety, będzie posiadał w swej biblioteczce perły współczesnej mistyki, do których w szczególny sposób należą:

    • „Prawdziwe Życie w Bogu” (więcej na stronie poświęconej Vassuli: http://www.vassula.pl)
    • „Poemat Boga-Człowieka”: zapis wizji Marii Valtorty dotyczących całego życia, nauczania i odkupieńczej Męki Jezusa Chrystusa; (więcej na stronie poświęconej Marii Valtorcie: http://www.mariavaltorta.pl)
    • „Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej”: relacja z wewnętrznych natchnień, które ks. Stefano Gobbi otrzymywał w latach 1973-1997 od Matki Bożej. (więcej na stronie: http://www.gobbi.pl)
    • Informacje o Medziugorju, które popularyzujemy na niezależnej stronie: http://www.medziugorie.pl
    • Informacje o pismach Cataliny Rivas: http://www.catalinarivas.pl

Na stałe współpracujemy z firmą:

Biuro Handlowe Lumen w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 6, które zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną wydawnictw. Tel.: 32 738 38 69.

Biuro prowadzi sklep internetowy pod adresem: https://ksiegarnialumen.pl

Telefoniczne informacje o ofercie: 32 258 42 28.

Polecamy także usługi profesjonalnego fotografowania, jak również – w razie potrzeb – filmowania. Zakres: uroczystości rodzinne: ślub i wesele, komunia, chrzest i inne; posiadamy zezwolenie na rejestrację uroczystości w obiektach sakralnych; uroczystości szkolne; uroczystości okolicznościowe; wideoklipy; prezentacje osobiste; reklamy wyborcze; prezentacje multimedialne. Proponujemy również wynajęcie fotografa lub operatora oraz inne zlecenia.

Fotografowanie to pasja. Zdobyliśmy doświadczenie pracując m. in. w telewizji TRWAM.