M. Valtorta – Godzina Święta

Maria Valtorta

GODZINA ŚWIĘTA – Modlitewnik

Godzina Święta to fragment pism włoskiej mistyczki, zawartych w I Quaderni del 1944. To rozważania, które mogą służyć pomocą w refleksji nad niepojętą miłością Boga do człowieka, np. w modlitewnym wyciszeniu przed Najświętszym Sakramentem. Do czuwania wraz z Chrystusem osamotnionym w Ogrodzie Oliwnym, w czasie godzin świętych, Jezus zachęcał m. in. św. Małgorzatę Marię Alacoque, powiernicę Najświętszego Serca, w Paray-le-Monial.

Maria Valtorta to włoska mistyczka (+1961). Ciało jej spoczywa w kościele Zwiastowania we Florencji. W czasie życia wypełnionego modlitwą, ofiarą i cierpieniem doświadczała wizji, a Jezus dyktował jej Swe pouczenia. Jej najsłynniejsze dzieło pt. „Poemat Boga-Człowieka” zawiera niezwykły opis życia i nauczania Zbawiciela (pełna polska edycja wydawnictwa „Vox Domini” liczy ponad 5 tys. stron, w 10 tomach). 

Przekład z chorwackiego: Piotr Janicki
Korekta na podstawie oryginału: Ewa Bromboszcz

ISBN 978-83-86092-04-8
objętość: 40 stron, format: 105 x 145 mm

Link do sklepu