Litania do Niepokalanego Serca

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

wg. s. Marii Natalii

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, wysłuchaj nas!
Jezu Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze wieczny, który jesteś w niebie
– zmiłuj się nad nami!
Synu, Zbawicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami!

Serce Maryi – módl się za nami!
Serce Maryi stworzone na wzór Serca Bożego…
Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej…
Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego…
Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości…
Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego…
Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości…
Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć…
Serce Maryi, przeszyte mieczem boleści…
Serce Maryi, ofiarowane z Chrystusem u stóp krzyża…
Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego…
Serce Maryi, rozkoszy serca Jezusowego…
Serce Maryi, przybytku świętości…
Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask…
Serce Maryi, wybawienie grzeszników…
Serce Maryi, pociecho utrapionych…
Serce Maryi, umocnienie opuszczonych…
Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych…
Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych…
Serce Maryi, nadziejo umierających…
Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach…
Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności…
Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata…
Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata
Serce Maryi, Serce naszej Matki…
Serce Maryi, Serce godne największej chwały…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
– wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata

Maryja, zwycięska Królowa

– zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w zetknięciu z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte.
Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś w Sercu błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy oddają cześć Jej Niepokalanemu Sercu, łaski coraz większego upodabniania się do niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

Więcej o s. Marii Natalii, jej wizjach, pismach oraz o nabożeństwie wynagradzającym do Niepokalanego Serca Maryi: