M. Valtorta – Poemat – Księga 6

Maria Valtorta

POEMAT BOGA-CZŁOWIEKA – Księga VI

objętość: 384 str.
format 205 x 145 mm
oprawa miękka
ISBN 978-83-86092-60-4

Link do sklepu

Zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. W Księdze VI przedstawione są wydarzenia z ostatniego tygodnia życia Chrystusa: nauczanie tłumu w Świątyni, zatargi z faryzeuszami, ostatnie pouczenia uczniów i apostołów, pożegnanie z Matką, ostatnia wieczerza, ujęcie, proces, męka, pogrzebanie ciała Chrystusa, samobójstwo Judasza, zagubienie uczniów i wielka boleść Maryi w czasie dni i nocy dzielących ich od zmartwychwstania. Księga VI jest częścią monumentalnego dzieła, a jednocześnie stanowić może odrębną księgę dla pragnących przeżyć Mękę Jezusa Chrystusa.