Edykt w sprawie beatyfikacji JP2

EDYKT W SPRAWIE BEATYFIKACJI JANA PAWŁA II

Przy wejściu do krakowskiej Kurii wywieszono edykt dotyczący beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II. W dokumencie wydanym przez wikariusza generalnego Rzymu kard. Camillo Ruiniego jest apel, by wierni przekazali do Rzymu wszystkie informacje „za lub przeciw sławie świętości” kandydata na ołtarze.

„Prosimy wszystkich wiernych i każdego z osobna, aby poinformować Nas bezpośrednio albo poprzez Trybunał Diecezji Wikariatu Rzymu o wszystkich informacjach, z których to można w jakikolwiek sposób wnioskować i przeprowadzać dowody za lub przeciw sławie świętości wymienionego Sługi Bożego” – napisano w edykcie. Tekst edyktu wywieszono w dwóch wersjach językowych: polskiej i włoskiej.
Kard. Ruini apeluje także o przekazanie rzymskiemu trybunałowi pism – w szczególności rękopisów, dzienników, listów i innych prywatnych dokumentów Jana Pawła II (a wcześniej Karola Wojtyły). Ci, którzy posiadają oryginały, powinni przedstawić uwiarygodnione kopie tych dokumentów. „Myślę, że wystarczy potwierdzenie kanclerza Kurii Metropolitalnej” – powiedział dziennikarzom ks. Marek Głownia, ekonom Archidiecezji Krakowskiej.
W edykcie podano, że informacje i dokumenty należy przesyłać na adres:
Piazza S. Giovanni in Laterano 6, 00-184 Roma.
Edykt będzie wisiał przy wejściu do Kurii przez dwa miesiące, będzie też dostępny na stronach internetowych Archidiecezji Krakowskiej (www.diecezja.krakow.pl).

PEŁNA TREŚĆ EDYKTU W JĘZYKU POLSKIM:

Wieczorem w sobotę 2 kwietnia 2005 roku, kiedy już rozpoczynał się Dzień Pański, w Oktawie Wielkanocnej i Niedziela Miłosierdzia Bożego, Pan wezwał do Siebie z Pałacu Apostolskiego na Watykanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Sługa Boży, człowiek głębokiego życia modlitwy, niezmordowany Pasterz Kościoła powszechnego i odważny Świadek Ewangelii Chrystusowej, zawierzając się całkowicie woli Boga i Matce Najświętszej, opowiedział w swoim pełnym i bogatym Nauczaniu o centralnej roli tajemnicy Eucharystii w życiu Kościoła, wskazując każdemu ochrzczonemu jako pierwsze zadanie świętość, określaną jako ostateczną miarę życia chrześcijańskiego.
Jego sława świętości, którą cieszył się już za życia, rozkwitła w sposób wyjątkowy w momencie jego śmierci i będąc formalnie poproszeni o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego, aby ukazać Go wspólnocie kościelnej, prosimy wszystkich wiernych i każdego z osobna, aby poinformować nas bezpośrednio albo poprzez Trybunał Diecezji Wikariatu Rzymu (Piazza S. Giovanni in Laterano 6 00-184 Roma) o wszystkich informacjach, z których to można w jakikolwiek sposób wnioskować i przeprowadzać dowody za lub przeciw sławie świętości wymienionego Sługi Bożego.
Zobowiązawszy się równocześnie zebrać, według norm prawnych, wszystkie pisma Jego autorstwa, polecamy tymże EDYKTEM wszystkim, którzy są w posiadaniu tych pism dostarczyć z należną starannością wyżej wymienionemu Trybunałowi każde pismo, którego autorem jest Sługa Boży i które nie zostało jeszcze dostarczone Postulacji sprawy.
Przypominamy, że za pisma nie uważa się tylko dzieła drukowane, które zresztą już zostały zebrane, ale również rękopisy, dzienniki, listy i każde inne prywatne pismo Sługi Bożego. Tych wszystkich, którzy mają przywilej przechowywać oryginały, uprasza się o przedstawienie ich kopii odpowiednio uwiarygodnionych.
Postanawiamy na koniec, aby ten EDYKT został ogłoszony na okres dwóch miesięcy na drzwiach Wikariatu Rzymskiego, jak również na bramie Kurii Metropolitalnej w Krakowie i aby został opublikowany na łamach rzymskiej „Rivista Diocesana” i w dziennikach „L’Osservatore Romano” i „Avvenire”.

Dane w Rzymie, w siedzibie Wikariatu 18 maja 2005 roku.

Kardynał Camillo Ruini wikariusz generalny
Giuseppe Gobbi notariusz

Kuria Metropolitalna w Krakowie
potwierdza zgodność w/w tekstu z oryginałem.
ks. Jerzy Dziewoński kanclerz

Kraków, dnia 1 czerwca 2005 r.