Catalina Rivas – Ostatnie słowa Pana Jezusa

Catalina Rivas

Z SYNAJU NA KALWARIĘ. Refleksje o ostatnich słowach Pana Jezusa

IMPRIMATUR

Lektura książki „Z Synaju na Kalwarię” kreśli piękny plan dla całkiem nowego wzrostu duchowego. Nie znalazłem w jej treści nic, co przeczyłoby Pismu Świętemu jak również nic, co byłoby niezgodne z doktryną Kościoła. Znalazłem jedynie pojęcia i zasady, które mogą dopomóc wewnętrznemu ubogaceniu wierzącego. Z tego powodu udzielam mojego Imprimatur, prosząc naszego Stwórcę o Jego specjalnie błogosławieństwo dla każdego czytelnika.

San Vicente, El Salvador, 9 lutego 2004
podpisał José Oscar Barahona C. Biskup San Vicente
El Salvador, Ameryka Środkowa

ISBN 978-83-86092-92-5
objętość: 80 stron (format: 142 x 204 mm)
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, szycie drutem

Link do sklepu

Wszystkie publikacje Cataliny Rivas

  • Oddałem za ciebie Moje Życie (72 str.)
  • Tajemnica Spowiedzi i Mszy świętej. Pouczenie o Eucharystii i sakramencie pojednania. (64 str.)
  • Boża Opatrzność. Jasna wizja śmierci. Refleksja o okolicznościach śmierci brata i matki, natchnieniach i wizjach, jakie temu towarzyszyły. (64 str.).
  • Z Synaju na Kalwarię. Rozważania o ostatnich słowach Pana Jezusa na krzyżu. (80 str.)
  • Męka Pańska. Refleksje Pana Jezusa nad tajemnicą Jego cierpienia oraz nad wartością, jaką miało ono dla Odkupienia (80 str.)
  • Tajemnica Spowiedzi i Mszy świętej. Boża Opatrzność na płycie dźwiękowej CD mp3