Zaproszenie do Amsterdamu – 2000

Zaproszenie na IV Międzynarodowy Dzień Modlitw ku czci Pani Wszystkich Narodów w Roku Świętym 2000

Rzym, 22 lutego 2000
Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Jubileusz Roku 2000 jest dla nas okazją do ponownego zaproszenia przedstawicieli wszystkich narodów, do modlitwy przed obrazem PANI WSZYSTKICH NARODÓW.
Tak jak w latach ubiegłych, tak i dziś, razem z Fundacją Pani Wszystkich Narodów, pragniemy zachęcić Was wszystkich, właśnie w tym Jubileuszowym Świętym Roku 2000, do odpowiedzi na wezwanie Matki Bożej i zgromadzenie się wokół Jej cudownego obrazu.
Na pewno wielu z was pojedzie w tym roku do Rzymu lub do Ziemi Świętej, aby nawiedzić święte miejsca albo popielgrzymuje do wyznaczonych przez biskupów diecezjalnych, katedr i kościołów, aby tam uzyskać „przedsmak Bożego miłosierdzia” – Odpust Jubileuszowy.
Bp Josef M. Punt zadecydował jako apostolski administrator Haarlemu, że w roku bieżącym, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Dnia Modlitw ku czci PANI WSZYSTKICH NARODÓW mogą otrzymać Odpust Jubileuszowy.
Wielki Jubileusz jest przecież strumieniem miłosierdzia, które Bóg Ojciec chce podarować w roku 2000 każdemu Swemu dziecku. Poprzez nawrócenie i pokutę, każdy człowiek może znowu otrzymać „pełną przyjaźń z Bogiem, Jego łaskę, nadprzyrodzone, a tym samym jedyne życie.” (Jan Paweł II) |
Dlatego prosimy Was, drodzy Bracia i Siostry, bardzo serdecznie, o zachęcenie wszystkich Waszych przyjaciół i znajomych do pielgrzymki do Amsterdamu na uroczystość Zesłania Ducha Świętego, aby – tak jak apostołowie w wieczerniku razem z Maryją – wybłagać Zesłanie Ducha Świętego.
Ojciec Święty powiedział wyraźnie, że radość z Jubileuszu nie byłaby pełna, gdybyśmy naszych spojrzeń nie kierowali ku Maryi. „Napełniona Duchem dała światu Pierworodnego nowego stworzenia. Według swego powołania bycia Matką Boga, żyła od dnia dziewiczego poczęcia pełnią swojego macierzyństwa, ukoronowanego na Golgocie, u stóp Krzyża. To tutaj właśnie stała się, poprzez cudowny dar Chrystusa, Matką Kościoła, która wszystkim wskazuje drogę wiodącą do Syna.”
Nasz Dzień Modlitwy pragniemy w pełni poświęcić tematowi Roku Jubileuszowego: „Boże Miłosierdzie”. Przy czym nie będzie można tutaj niczego innego rozważać, jak tylko cierpienia naszego Zbawcy i współodkupieńczego cierpienia Maryi. Jednocześnie każdy z nas powinien być świadomy swego osobistego powołania do współudziału w zbawianiu narodów.
W ubiegłych miesiącach dotarło do nas wiele świadectw ludzi znajdujących się w potrzebie: chorych i cierpiących, którzy w szczególny sposób doświadczyli pomocy i pocieszenia PANI WSZYSTKICH NARODÓW. W Indiach zebrało się wielu biskupów i tysiące ludzi, wśród nich – buddyści i muzułmanie, aby podczas wielodniowej modlitwy wzywać pomocy PANI WSZYSTKICH NARODÓW jako „Matki Miłosierdzia” w swoich trudnych sytuacjach.
Tak jak w latach ubiegłych, tak i w bieżącym roku wynajęliśmy w Amsterdamie, w Centrum Kongresowym RAI, halę mogącą pomieścić 8 tyś. ludzi, aby zapewnić możliwie jak największej ilości pielgrzymów udział w tym dniu łaski.
Powitamy Was z wielką radością!

Bp Paul Maria Hnilica SJ

Miejsce SPOTKANIA

IV Międzynarodowy Dzień Modlitw ku czci PANI WSZYSTKICH NARODÓW odbędzie się w Amsterdamie, w Centrum Kongresowym RAI; w hali holenderskiej (Hollandhalle). Wszelkie informacje uzyskać można zwracając się do organizatorów:
Stichting Vrouwe van alle Volkeren,
Diepenbrockstraat 3, 1077 VX Amsterdam
tel.: 0031(0)20-6620504, fax: 0031(0)20-4711333.
Pojedyncze osoby, chętne do przyjazdu do Amsterdamu z pielgrzymką grupową, proszone są o kontakt:
Witold Wojciechowski, Pf. 18 02 30
40569 Dusseldorf Niemcy tel./fax: 00492117021495.

Tłumaczenia

Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz będą miały miejsce wystąpienia i świadectwa – tłumaczone na język niemiecki, francuski, angielski, holenderski i słowacki. Możliwe jest też tłumaczenie ich na inne języki – po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami. Dla skorzystania z tłumaczeń, będzie nieodzowne posiadanie małego odbiornika radiowego (ze słuchawkami) z UKF. Ci pielgrzymi, którzy takiego odbiornika nie posiadają, będą mogli nabyć go na miejscu (cena: DM 5,-).
W Dniu Modlitwy nie będzie dozwolone używanie radioodbiorników bez słuchawek.

Wyżywienie

Tak jak w roku ubiegłym, tak i teraz będzie można zakupić na miejscu napoje i proste dania (imbiss). Nie będzie jednakże możliwości zakupu gorącego posiłku – obiadu, czy kolacji. Dlatego też prosimy wszystkich uczestników o przyniesienie ze sobą własnego prowiantu.

Zakwaterowanie

Dzień Modlitw przypada w tym roku w czasie, w którym odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, także w Amsterdamie. Dlatego już teraz, w wielu hotelach wszystkie miejsca są zarezerwowane. Biorąc to pod uwagę, zalecamy rezerwację miejsc poza Amsterdamem. W hali sportowej, którą wynajęliśmy na czas trwania Dnia Modlitwy, dysponujemy ograniczoną ilością miejsc noclegowych (cena: ok. 15 DM/noc; przywiezienie ze sobą śpiwora i maty izolacyjnej jest nieodzowne). Dlatego też i w tym przypadku konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejscówki.

Zgłoszenie uczestnictwa

Powinno zawierać następujące dane:
Nazwisko:……………………….Imię:……………
Ulica i nr domu:…………………………………..
Kod i miejscowość: ………….Kraj:……………
tel.: …………..Narodowość: ……………………..
fax:……………………………………………………
Ilość pielgrzymów, która przybędzie z wyżej wymienioną osobą…………………… Narodowość współpielgrzymów:…………..
W czasie Mszy św. każdy naród będzie posiadał własną flagę. Kapłani lub diakoni proszeni są o przywiezienie ze sobą alb. Proszę o przysłanie mi…….. miejscówek.
Organizatorzy proszą o zamawianie tylko takiej ilości miejscówek, która rzeczywiście jest potrzebna. Każda niewykorzystana miejscówka uniemożliwia uczestnictwo w spotkaniu innym pielgrzymom i naraża na niepotrzebne koszty: budowy trybun, wynajęcia krzeseł itd.
Miejscowość/data:………….Podpis…………
Adres przesyłania zgłoszeń: Stichting Vrouwe van alle Volkeren Diepenbrockstraat 3, 1077 VX Amsterdam Holandia lub: Witold Wojciechowski, Pf. 18 02 30 40569 Dusseldorf Niemcy

Wstęp – Ceny

Wstęp na IV Międzynarodowy Dzień Modlitw ku czci PANI WSZYSTKICH NARODÓW jest bezpłatny. Pokrycie kosztów organizacji spotkania jest możliwe, podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki ofiarności wielu ludzi dobrej woli. Dlatego też wielka wdzięczność należy się tym, którzy i w tym Świętym Roku wspomogą organizatorów hojną ofiarą. Można ją przesłać na któreś z podanych kont lub złożyć na tacę w Dniu Modlitwy.
Konto Stichting Vrouwe van alle Volkeren:
Holandia: ING-Bank rek. nr. 67.25.38.709
Niemcy: Sparkasse Lindau Konto-Nr.: 811 06 60 (BLZ: 735 500 00)

Informacje – kasety video

Z Dnia Modlitwy, z ubiegłego roku, są do nabycia – w języku niemieckim i angielskim: piękny biuletyn i kaseta video. Zamówienia można składać u organizatorów spotkania
Materiały informacyjne o PANI WSZYSTKICH NARODÓW można nabyć:
– Ks. Czesław Kujawa Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Strzelce, 86-320 Łasin tel.: (056)4662077
– Witold Wojciechowski, Pf. 18 02 30 4069 Dusseldorf tel./fax: 0049/211/7021495 Niemcy

Przewidywany program

Pielgrzymi, którzy mogą przybyć już w sobotę, są zaproszeni do uczestnictwa w czuwaniu modlitewnym przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Sobota – 10 czerwca 2000 Wigilia Zesłania Ducha Świętego

15.00 Otwarcie IV Międzynarodowego Dnia Modlitw (modlitwa i śpiew)
16.30 Świadectwa przedstawicieli różnych krajów
17.00 Msza św.
20.00 Międzynarodowe spotkanie młodzieży

Niedziela – 11 czerwca 2000 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
9.00 Wystąpienia biskupów i gości. Świadectwa, śpiew, muzyka narod.
10.15 Przerwa
11.15 Uroczyste wniesienie flag przez reprezentantów narodów
Uroczysta Eucharystia celebrowana przez wszystkich obecnych biskupów i kapłanów. Na zakończenie celebracji eucharystycznej: ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi
13.30 Przerwa obiadowa
15.00 Wspólna adoracja i nabożeństwo dziękczynne
15.30 Wystąpienia przedstawicieli różnych krajów.
W tym czasie: informacje o spotkaniach modlitewnych; świadectwa o cudownym działaniu Matki i PANI WSZYSTKICH NARODÓW; muzyka i śpiew ku czci Matki Bożej
18.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z błogosławieństwem eucharyst.

Poniedziałek – 12 czerwca 2000

8.00 Msza św. na zakończenie
IV Międzynarodowego Dnia Modlitw ku czci PANI WSZYSTKICH NARODÓW dla
pielgrzymów przebywających jeszcze w Amsterdamie.

Spojrzenie w przeszłość

31 maja 1996 r., biskup diecezji Haarlem-Amsterdam Henryk Bomers wraz z biskupem pomocniczym Józef Puntem wydali oficjalne oświadczenie, w którym zezwolili na publiczne czczenie Matki Bożej pod tytułem:
PANI WSZYSTKICH NARODÓW.
Zachęceni tym wydarzeniem ks. R. M. Sigl oraz bp P. M. Hnilica z Fundacji Pani Wszystkich Narodów zdecydowali się na organizowanie w Amsterdamie Międzynarodowych Dni Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów, wokół Jej cudownego obrazu.
31 maja 1997, w I Międzynarodowym Dniu Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów, uczestniczyło 5 tys. pielgrzymów z 49 krajów, w tym 3 biskupów i 80 kapłanów. Najbardziej poczytny dziennik holenderski pisał wtedy o „jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu w historii Kościoła holenderskiego.”
Na II Międzynarodowy Dzień Modlitwy ku czci Pani Wszystkich Narodów przybyło, zachęconych duszpasterskimi owocami i licznymi dowodami łaski, 10 tys. pielgrzymów z 70 krajów. W uroczystości, która odbyła się w święto Zesłania Ducha Świętego, w poświęconym Mu roku, udział wzięli: kard. Alfons M. Stickler z Rzymu, biskup diecezji Haarlem, 4 innych biskupów, 2 opatów i ponad 90 kapłanów. Dla wielu uczestników spotkanie to stało się ponownie „niezapomnianym przeżyciem łaski”. Pozdrowienia przesłane przez 5 kardynałów, 17 biskupów z 17 krajów ze wszystkich kontynentów udowodniły jednoznacznie, że cześć oddawana Pani Wszystkich Narodów stała się sprawą międzynarodową.
W III Międzynarodowym Dniu Modlitwy, który odbył się tradycyjnie w Amsterdamie w 1999 r. wzięło udział już ok. 12 tys. pielgrzymów z 80 krajów, w tym 13 biskupów, 2 opatów i ponad 100 kapłanów.
Biskup Sooza Pakiam z Trivandrum, krótko po powrocie do Indii, napisał: „Jestem dumny, że mogę brać udział w światowej akcji rozpowszechniania modlitwy i obrazu Pani Wszystkich Narodów!” Pewna Belgijka oświadczyła: „Mimo, że już od 22 lat jestem członkiem Ruchu Odnowy, to jednak uroczystość ku czci Pani Wszystkich Narodów stała się punktem szczytowym w moim religijnym życiu!”

Wszystkich zapraszamy do Amsterdamu!