Zaproszenie do Amsterdamu – 1999

Zaproszenie na trzeci międzynarodowy dzień modlitwy ku czci Pani i Matki Wszystkich Narodów od 22 do 24 maja w Amsterdamie.

Drodzy bracia i siostry!
Również w tym roku ostatnim przed Wielkim Jubileuszem roku 2000 odbędzie się międzynarodowy dzień modlitwy ku czci Pani i Matki Wszystkich Narodów, którego temat będzie brzmiał następująco:
«Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, rozlej teraz Ducha Twego na ziemię!»
Rozbrzmiewające nadal echo dwóch poprzednich dni modlitw oraz liczne świadectwa otrzymanych łask, zachęcają nas do odnowienia w tym roku -poświęconym Bogu Ojcu – zaproszenia do ludzi z wszystkich narodów do zgromadzenia się na modlitwie wokół słynącego łaskami wizerunku z Amsterdamu.
Zaproszenie to kieruje także fundacja „Pani Wszystkich Narodów”. Wielu spośród was już doświadczyło w czasie ostatnich dwóch lat tego, co Bóg daje i jak działa w tym czasie. Wszystkich zatem serdecznie zachęcamy do przybycia!
Dzień modlitwy odbędzie się ponownie w Centrum Kongresowym RAI. Doświadczenie lat ubiegłych pobudziło nas tym razem do wynajęcia sali, która będzie mogła pomieścić 13 tysięcy osób. Wielu biskupów zapowiedziało już swoje przybycie.
Otwórzmy się w tym roku na szczególną łaskę, na miłość miłosierną Boskiego Ojca, kierowani ręką naszej Pani i Matki Wszystkich Narodów.
W swym oficjalnym dokumencie otwierającym rok poświęcony Bogu Ojcu papież Jan Paweł II zachęcał nas słowami:
„Idźmy z radością na spotkanie Pana. Możemy się z Nim spotkać, ponieważ On wyszedł nam naprzeciw. Wyszedł tak, jak ów ojciec z przypowieści o synu marnotrawnym (por. Łk 15,11-32), ponieważ jest bogaty w miłosierdzie, dives in misericordia i pragnie nas spotkać, skądkolwiek przychodzimy i dokądkolwiek prowadzą nasze drogi. Czyśmy Go szukali, czyśmy Go ignorowali, czyśmy Go wręcz unikali – On wychodzi pierwszy na nasze spotkanie z otwartymi ramionami jako kochający i miłosierny Ojciec.” (Msza św. w I niedzielę Adwentu, 29 XI 1998).
Przygotujmy się na wielki Jubileusz przyjmując te łaski także w imieniu całego świata.
W 1954 roku Maryja w Amsterdamie zachęcała narody do zwrócenia się do Ojca, mówiąc: „Módlcie się, żeby otrzymać Jego Miłosierdzie, gdyż On jest miłosierny! Czyż w tym czasie On nie daje wam wystarczająco dużo dowodów tego?” (31.05.54)
W to święto Zesłania Ducha Świętego, napełnieni Duchem Świętym, zjednoczeni z Maryją, będziemy wzywać Miłosierdzia Ojca. W tym samym czasie, w innych krajach i na innych kontynentach, tysiące ludzi zgromadzą się również wokół wizerunku słynącego łaskami Pani i Matki Wszystkich narodów, łącząc się z modlącymi się w Amsterdamie.
W oczekiwaniu na ten dzień łaski, przyjmijcie nasze błogosławieństwo.

Bp Paul Maria Hnilica sj
o. Paul Maria Sigl

Program
Ci, którzy mogą już przybyć w sobotę są zaproszeni do uczestnictwa w czuwaniu przed Uroczystością Pięćdziesiątnicy. Przygotujemy się na to wielkie święto przez modlitwę i śpiew.
Sobota 22 maja 1999 – wigilia Zesłania Ducha Świętego
15.00 – Modlitwy, śpiewy, świadectwa
17.00 – Msza wigilii zesłania Ducha Świętego
Niedziela 23 maja 1999 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
8.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
9.00 – Wystąpienia różne biskupów i zaproszonych gości
10.15 – przerwa
11.15 – uroczyste wniesienie flag narodów, których przedstawiciele będą obecni na dniu modlitwy oraz uroczysta Eucharystia celebrowana przez wszystkich obecnych kapłanów
Celebracja eucharystyczna zakończy się ofiarowaniem się Niepokalanemu Sercu Maryi.
13.30 – obiad (każdy proszony jest o przyniesienie ze sobą kanapek)
15.00 – Świadectwa, sprawozdanie rozwoju dzieła na świecie; konferencje przedstawicieli różnych krajów
18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.00 – błogosławieństwo eucharystyczne
Poniedziałek 24 maja 1999
8.00 – Msza św. zamykająca uroczystości dnia modlitw dla tych pielgrzymów, którzy będą jeszcze przebywać w Amsterdamie.
Wszyscy kapłani, pragnący przyjechać, są zaproszeni do koncelebry oraz do umożliwienia przybyłym przystąpienia do sakramentu spowiedzi w różnych językach.

Szczegółowy biuletyn można otrzymać pisząc na adres:
Stichting Vrouwe van alle Volkeren
Diepenbrockstraat, 3 NL-1077 VX Amsterdam
Tel.: 0031.20.66.20.504; Fax: 0031.20.47.11.333