Wyjaśnienia z Kongregacją Nauki Wiary

«PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU» WYJAŚNIENIA Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY

Całość dotąd nieznanej KORESPONDENCJI VASSULI Z KONGREGACJĄ NAUKI WIARY, której część została najpierw opublikowana w 14 tomie Orędzi. Na prośbę kard. J. Ratzingera ma zostać upubliczniona na całym świecie poprzez niniejszą publikację, początkowo rozpowszechnianą bezpłatnie tylko wśród duchowieństwa.

Kard. Ratzinger:

  • wyraził zgodę na druk książki z kolejnymi Orędziami;
  • wyraził zgodę na jej rozpowszechnienie;
  • wyraził zgodę na jej czytanie.

Decyzja ta powinna upewnić tych czytelników, którzy przeżywali różne rozterki związane z zachętą do ostrożności, kierowaną z różnych stron do czytelników „Prawdziwego Życia w Bogu”. Można zarówno czytać, jak i rozpowszechniać te książki.

tłumacz: Ewa Bromboszcz (przekład z francuskiego)
ISBN: 83-86092-82-3
objętość: 40 stron (format A4)

Link do sklepu

Kongregacja Nauki Wiary nie przewidziała innej formy rozpowszechnienia wymienionych z nią listów, z powodu tego, iż Vassula jest osobą prawosławną i jako taka nie może podlegać ocenie, tym bardziej publicznej, dokonywanej przez Kongregację w stosunku do autorów katolickich (zob. też: Zasady badania prawowierności nauki), których listy w toku procesu badania i wyjaśniania przez Kongregację, publikowane są najczęściej w „Osservatore Romano”.

Inne artykuły o stanowisku kard. Ratzingera wobec pism Vassuli Ryden i Noty na stronie http://www.vassula.pl