Droga krzyżowa wg św. Wincentego

ŚW. WINCENTY PALLOTTI: DROGA KRZYŻOWA DLA CZCICIELI MATKI BOŻEJ BOLESNEJ KRÓLOWEJ MĘCZENNIKÓW

Stacja I
Jezus skazany na śmierć

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez wyrok śmierci, któremu się poddał Pan Jezus, udziel mi stanowczej woli w umartwieniu moich złych namiętności. Ofiaruję Ci Jego zasługi, jak również cierpienia i zasługi Maryi jako podziękowanie za ten dar.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja II
Jezus bierze Krzyż

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł podczas dźwigania krzyża, udziel mi łaski, abym chętnie znosił wszystkie krzyże według Twojej woli. Jako podziękowanie za tę łaskę ofiaruję Ci Jego zasługi, jak również cierpienia i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja III
Jezus pierwszy raz upada pod Krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł przy pierwszym upadku pod ciężarem krzyża, spraw, abym nie wpadł w grzechy. Jako podziękowanie za ten dar ofiaruję Ci Jego zasługi, jak również boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez bo­leści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja IV
Jezus spotyka Swoją Matkę

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, których Jezus i Maryja doznali przy spotkaniu w drodze na Kalwarię, oddal ode mnie wszelkie okazje do grzechu. Jako podziękowanie za ten dar ofiaruję Ci Ich zasługi oraz Ich najświętsze i bolesne życie.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja V
Jezus wspomagany przez Cyrenejczyka

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł aż do chwili, kiedy Cyrenejczyk przyszedł Mu z pomocą przy dźwiganiu krzyża, udziel mi wielkiego pragnienia cierpienia. Jako podziękowanie za taką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz zasługi i boleści Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja VI
Weronika ociera Oblicze Jezusa

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez łaskawość Serca Jezusowego, okazanego świętej Weronice za miłosierny uczynek, racz wycisnąć na mojej duszy prawdziwy wizerunek Jezusowy. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci Jego zasługi oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja VII
Jezus upada po raz drugi pod Krzyżem

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez powtórny upadek Jezusa pod ciężarem krzyża spraw, abym się bardziej zbliżał do Ciebie. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja VIII
Jezus spotyka płaczące niewiasty

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez współczucie, jakie Pan Jezus okazał niewiastom jerozolimskim, udziel mi jak najdoskonalszej miłości oraz łaski, abym żył i umierał z nadmiaru miłości. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja IX
Jezus upada pod Krzyżem po raz trzeci

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez trzeci upadek Jezusa pod ciężarem Krzyża udziel mi doskonałego zjednoczenia z Tobą. Jako podziękowanie za tak wielką łaskę ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja X
Jezus z szat obnażony

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze przez cierpienia, które Pan Jezus poniósł wskutek obnażenia z szat i skosztowania gorzkiej żółci, udziel mi doskonałej czystości i łaski pokutowania za grzechy nieczyste, spraw też, aby gorzkimi stały się dla mnie wszystkie upodobania doczesnego życia. Jako podziękowanie za tak wielkie dary ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja XI
Jezus przybity do Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez przybicie Jezusa do krzyża udziel mi łaski doskonałego ukrzyżowania siebie i swoich złych namiętności. Jako podziękowanie za dar tak wielki ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja XII
Jezus umiera na Krzyżu

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez siedem słów, konanie i śmierć Jezusa udziel mi daru najwyższej modlitwy i kontemplacji oraz umartwienia moich wszystkich nieporządnych pragnień. Jako podziękowanie za tak wielkie dary ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja XIII
Ciało Jezusa zdjęte z Krzyża

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez zdjęcie Jezusowego Ciała z Krzyża spraw, abym aż do śmierci prowadził życie ukrzyżowane. Jako podziękowanie za tak wielki dar ofiaruję Ci zasługi Jezusa oraz boleści i zasługi Maryi.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

Stacja XIV
Ciało Jezusa złożone w Grobie

Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż Twój święty świat odkupić raczył.

Przedwieczny Ojcze, przez pogrzeb najświętszego Ciała Jezusowego zamknij mnie całego w Jezusie, tak abym był stale apostołem Twoim, Twojego Syna Wcielonego oraz Ducha Świętego. Proszę Cię o to dla siebie i dla wszystkich ludzi teraz i zawsze, oraz dla wszystkich celów Tobie miłych. Na podziękowanie zaś za wszystkie możliwe dary ofiaruję Krew Pana Jezusa Chrystusa, Jego nieskończone zasługi, Jego najświętsze życie oraz boleści i zasługi Maryi oraz przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zasługi Kościoła Chrystusowego.

Przez Twą mękę, o mój Jezu, i przez boleści Matki Najświętszej proszę Cię, przebacz nam.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.