Vassula Rydén – Wywiady w TV (mp3)

9 rozmów z Vassulą w programie telewizji kanadyjskiej – „Convergences” – CD mp3

  • Od młodości do oczyszczenia
  • Od nawrócenia do misji
  • Jedność chrześcijan a Sobór Watykański II
  • Duch Święty
  • Wielkie odstępstwo
  • Przymierze Dwóch Serc
  • Orędzie dla Kanady i Rosji
  • Fazy oczyszczenia
  • Sakrament pojednania.

270 minut nagrania. Zobacz też: Film 2 x DVD

Link do sklepu

Więcej informacji o Vassuli i jej misji: http://www.vassula.pl