Świadectwo czytelników

CO MI DAJĄ KSIĄŻKI VASSULI RYDEN I MARII VALTORTY?

„Dziękuję Bogu”

Jakże wielką radość sprawiło mi Wydawnictwo ‘Vox Domini’ wydaniem książek Vassuli Ryden oraz Marii Valtorty. Mam za sobą 10 lat Drogi Neokatechumenalnej, a jak wiele jeszcze muszę czytać i poznawać. Ciągle jeszcze mało i mało. Bogu dzięki, że dał mi sposobność zetknięcia się ze wspomnianymi książkami.

Dzięki książce „Prawdziwe Życie w Bogu” zrozumiałam, jak wielką miłością kocha nas Bóg, jak bardzo się o nas troszczy i jakim jest czułym Ojcem.

Książka „Poemat Boga-Człowieka” tak bardzo przybliża mi życie i Ewangelię Jezusa. Pozwala mi przeżywać wciąż na nowo Jego życie i nauczanie. Co mi to daje? Życie, radość i jeszcze większą ufność, że On jest zawsze ten sam. Im bardziej zdaję sobie sprawę z mojej nicości, zawodności, tym bardziej ufam, że On mnie kocha taką, jaką jestem.

Dzisiaj dziękuję Panu Bogu, że otrzymałam pierwsze książki od mojej ukochanej siostry. Byłam potem jak głodny człowiek, który ugryzł kawałek chleba, i chce jeszcze i jeszcze. Dzisiaj moja siostra jest bardzo ciężko chora. Widzę, co Pan uczynił także w jej życiu. Lekarze wydali już diagnozę: nowotwór złośliwy z przerzutami. A ja widzę jej postawę. Zachowuje ciągle pogodę ducha i wiarę, że przez tę chorobę Pan oczyszcza ją przed spotkaniem na wieki. Jakże wiele dał Jej kolejny 11 tom „Prawdziwego Życia w Bogu”…

Dzięki Wam ogromne za podjęty trud tłumaczenia i wydania powyższych książek. Niech Dobry Pan wciąż niezmiennie posyła Wam Swego Świętego Ducha, dodaje sił w walce z przeciwnościami.

Niech miłosierdzie Pana roztoczy nad Wami i tym co czynicie, ogromne morze radości z przezwyciężania wszelkich trudności.

Ogromnie dziękuję również za internetowe słowo na niedzielę. Bardzo mi to pomaga w przygotowaniu się do Eucharystii. Niech także Maryja wspomaga Was Swym wstawiennictwem u samego Boga Ojca.

Anna S.

„Wyciągnęłam cię z jeziora ognistego”

Od kilku lat utrzymuję żywy kontakt z Waszym Wydawnictwem, pomimo stałego zamieszkania za granicą. Mam jednak osobę krewną w Katowicach, która pośredniczy w naszych kontaktach, zakupując dla mnie książki. Zaczęło się od książek Vassuli Ryden „Prawdziwe Życie w Bogu”, które dzięki Waszemu Wydawnictwu skompletowałam aż do ostatniego, 11-tego tomu. Posiadam również kasety video z pobytu Vassuli w Polsce. Tutaj, w Niemczech, uczestniczyłam w trzech spotkaniach z Vassulą i aktualnie zamierzam brać udział w spotkaniach tworzącej się grupy modlitewnej. Obecnie kupuję i czytam książki Marii Valtorty „Poemat Boga-Człowieka” no i przy okazji nowe, ciekawe pozycje łącznie z Waszym czasopismem.

Dzięki prowadzeniu przez Matkę Przenajświętszą, której jestem poświęcona, odbyłam już sześć pielgrzymek do Medziugorja. Do tego miejsca zostałam osobiście, we śnie, zaproszona przez Matkę Bożą. To dla mnie szczególne miejsce nawrócenia z życia w ciężkich grzechach i to tak ciężkich, że Matka Boża powiedziała mi: „Wyciągnęłam cię z jeziora ognistego…”.

Doświadczyłam identycznej Miłości i Miłosierdzia Bożego jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Bóg obsypał mnie drogocennymi klejnotami i ubrał w najpiękniejsze szaty. Moje osobiste i realne doświadczenie Boga i drogi prowadzenia przez Matkę Najświętszą, najlepszą Nauczycielkę i Wychowawczynię jest tak wielkie, że mogłoby posłużyć do napisania książki. (…)

Każde moje nadprzyrodzone przeżycie w Medziugorju było poprzedzone moim świadectwem o prawdziwości objawień Pana Jezusa Vassuli Ryden. Było to spontaniczne i niezaplanowane. Wszystkie te przeżycia były nieoczekiwane, były tajemnicą i niespodzianką, jak również drogocennym prezentem. Nie muszę dodawać, że absolutnie nie zasłużyłam na to. Zasłużyłam jedynie na karę za moje występne życie.

Życzę obfitych owoców Waszej służby Panu Bogu i bliźniemu oraz nieustających łask Bożych na każdy dzień.

Barbara W.