KALENDARIUM ŻYCIA I PONTYFIKATU

JAN PAWEŁ II (1920 – 2005) – KALENDARIUM ŻYCIA I PONTYFIKATU

Obraz Izy Delekty-Wicińskiej

18 maja 1920
W Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Ojciec, oficer w austriackiej administracji wojskowej, po odzyskaniu niepodległości służył w stopniu porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień.
20 czerwca 1920
Ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka.
Wrzesień 1924
Starszy brat Karola, Edmund opuszcza dom rodzinny udając się na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
15 września 1926
Karol rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.
13 kwietnia 1929
Umiera matka Karola, Emilia Wojtyłowa.
Maj 1929
Przyjmuje pierwszą Komunię świętą.
Wrzesień 1930
Przechodzi do I Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity o profilu klasycznym.
5 grudnia 1932
Starszy brat Karola, Edmund Wojtyła, lekarz szpitala w Bielsku umiera w wieku 26 lat, po zarażeniu szkarlatyną od pacjentki.
Jesień 1934
Karol zaczyna występować w miejscowych przedstawieniach teatralnych.
Luty 1936
Rozpoczyna intensywną współpracę z polonistą, awangardowym reżyserem teatralnym Mieczysławem Kotlarczykiem, późniejszym twórcą Teatru Rapsodycznego.
6 maja 1938
Książę metropolita Adam Stefan Sapieha wizytuje gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
Maj 1938
Karol przyjmuje sakrament bierzmowania.
14 maja 1938
Przystępuje do egzaminu dojrzałości. Na maturze zdaje religię, język polski, język łaciński, język grecki. Ze wszystkich przedmiotów uzyskał oceny bardzo dobre.
Sierpień 1938
Wraz z ojcem przenosi się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wiosna 1939
Powstaje pierwszy tomik poezji Karola pt. Psałterz Dawidów /Księga Słowiańska/ znany również jako Renesansowy psałterz.
Lipiec 1939
Przechodzi szkolenie wojskowe Legii Akademickiej w Ożomili.
1 września 1939
Wybuch drugiej wojny światowej.
6 listopada 1939
184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych i wywiezionych do Sachsenhausen. Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia i działalność w podziemnym ruchu oporu. Bierze udział w przygotowaniach i wystawieniach nielegalnego teatru.
28 grudnia 1939
W liście do Mieczysława Kotlarczyka informuje przyjaciela o ukończeniu poematu dramatycznego Dawid.
Luty 1940
W salezjańskiej parafii na Dębnikach poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go do młodzieżowego Koła Żywego Różańca oraz w świat dzieł hiszpańskich mistyków, m.in. św. Jana od Krzyża.
Wiosna – lato 1940
Powstają dramaty Hiob oraz Jeremiasz.
Wrzesień 1940
Karol Wojtyła rozpoczyna pracę fizyczną jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku, a później fabryce sody kaustycznej Solvay, aby uchronić się przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec.
18 lutego 1941
Umiera ojciec, Karol Wojtyła senior, pochowany 22 lutego na cmentarzu wojskowym na Rakowicach.
23 maja 1941
Gestapo aresztuje 11 Księży Salezjanów z Dębnik i działalność duszpasterska parafii spoczywa na przewodnikach duchowych Kół Żywego Różańca.
22 sierpnia 1941
Mieczysław Kotlarczyk zakłada Teatr Żywego Słowa zwany później Teatrem Rapsodycznym.
1 listopada 1941
Wojtyła gra rolę króla Bolesława Śmiałego w pierwszym konspiracyjnym przedstawieniu Teatru Rapsodycznego, Królu-Duchu Słowackiego. Następne premiery to Hymny Jana Kasprowicza, Godzina Stanisława Wyspiańskiego, wybór poezji C. K. Norwida Portret artysty, Pan Tadeusz Mickiewicza, Samuel Zborowski Słowackiego.
Październik 1942
Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczyna studia filozoficzne na tajnych kompletach Wydziału Teologicznego UJ, kontynuując pracę w Solvayu.
19 lutego 1944
Potrącony przez niemiecką ciężarówkę przebywa dwa tygodnie w szpitalu.
6 sierpnia 1944
Arcybiskup Adam Sapieha przenosi seminarium do swojej rezydencji.
9 listopada 1944
Otrzymuje z rąk Metropolity tonsurę.
18 stycznia 1945
Kończy się niemiecka okupacja Krakowa i wkracza Armia Czerwona.
1945
Anonimowy debiut literacki: poemat Pieśń o Bogu ukrytym w miesięczniku Głos Karmelu.
1 listopada 1946
Karol Wojtyła otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Sapiehy.
4 listopada 1946
Msza św. prymicyjna na Wawelu.
15 listopada 1946
Wyjeżdża do Rzymu na studia.
Lato 1947
Podróżuje po Francji, Belgii i Holandii.
15 czerwca 1948
Obrona pracy doktorskiej pt. Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce („Pojęcie wiary u św. Jana od Krzyża”) na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.
15 czerwca 1948
Powrót ze studiów do Polski.
28 lipca 1948
Otrzymuje nominację na wikarego w Niegowici koło Wieliczki.
16 grudnia 1948
Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
6 marca 1949
Karol Wojtyła publikuje w Tygodniku Powszechnym (nr 9/49) pierwszy artykuł o ruchu księży-robotników we Francji.
17 sierpnia 1949
Ksiądz Wojtyła zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie (do 1958 roku) w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego, które z czasem przyjmuje też formę duszpasterstwa turystycznego. Nazywany przez swoich wychowanków Wujkiem organizuje liczne wyprawy górskie, piesze, rowerowe i narciarskie.
Zima 1950
Organizuje pierwszy w krakowskiej diecezji kurs przygotowujący narzeczonych do małżeństwa i kończy dramat Brat naszego Boga.
13 marca 1950
Inauguruje w kościele św. Floriana pierwsze rekolekcje dla studentów.
7 maja 1950
Ukazuje się cykl poetycki Wojtyły, Pieśń o blasku wody, opublikowany pod pseudonimem Andrzej Jawień w Tygodniku Powszechnym (nr 19/50).
4 maja 1951
Studencki „chórek” Wojtyły śpiewa po raz pierwszy gregoriańską Missa de Angelis.
23 lipca 1951
W wieku 84 lat umiera książę metropolita krakowski, kardynał Adam Sapieha.
1 września 1951
Arcybiskup Eugeniusz Baziak udziela księdzu Wojtyle urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Pozostając nadal duszpasterzem akademickim u św. Floriana odprawia Msze święte w kościele św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu a mieszka przy ul. Kanoniczej 19.
23 sierpnia – 1 września 1953
Pierwsza wyprawa kajakowa Środowiska księdza Wojtyły.
Październik 1953
Rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
30 listopada – 3 grudnia 1953
Rada Wydziału Teologicznego UJ jednogłośnie przyjmuje jego rozprawę habilitacyjną pt. Próba opracowania etyki chrześcijańskiej wg systemu Maxa Schelera.
Styczeń 1954
Zatwierdzenie habilitacji.
Październik 1954
Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego na UJ prowadzi wykłady dla studentów trzech seminariów (Krakowskiego, Śląskiego i Częstochowskiego). Ks. Wojtyła wykłada dla słuchaczy IV i V roku katolicką etykę społeczną.
12 października 1954
Ksiądz doktor habilitowany Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na KUL.
Rok akademicki
1954 – 1955
Prowadzi wykłady na Wydziale Filozoficznym z historii doktryn etycznych na temat Akt i przeżycie etyczne (analiza etyki filozoficznej Maxa Schelera, Immanuela Kanta i Tomasza z Akwinu).
19 listopada 1954
Turyście Karolowi Wojtyle zostaje przyznana Odznaka Turystyki Pieszej. Wycieczki górskie, a także szlakami wodnymi, łączy z duszpasterstwem młodzieży.
28 – 30 maja 1955
Uczestniczy w międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu.
Rok akademicki 1955 – 1956
Wykłady Wojtyły na KUL: Dobro i wartość (analiza etyki Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, I. Kanta i M. Schelera).
5 – 10 marca 1956
Głosi u św. Floriana w Krakowie doroczne rekolekcje akademickie.
Rok akademicki 1956 – 1957
Wykłady Wojtyły na KUL na temat „Zagadnienia normy i szczęścia” (w konfrontacji z etyką filozoficzną Davida Hume’a i Jeremy Banthama).
1 grudnia 1956
Karol Wojtyła otrzymuje stały etat w katedrze etyki KUL i jest oficjalnie zastępca profesora oraz prowadzi seminarium aspiranckie.
Rok akademicki 1957 – 1958
Wykłady Wojtyły koncentrują się wokół etyki seksualnej i są kontynuowane w roku akademickim 1958-1959.
Listopad 1957
Poetycki cykl Wojtyły, Kamieniołom, opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
Styczeń – kwiecień 1958
Prowadzi w kościele Felicjanek serię konferencji duchowych dla środowiska lekarskiego w Krakowie. Równocześnie kontynuuje druk Elementarza etycznego w Tygodniku Powszechnym gdzie pod pseudonimem Andrzej Jawień ukazuje się nowy cykl poezji Wojtyły Profile Cynerejczyka.
4 lipca 1958
Ksiądz Karol Wojtyła mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
28 września 1958
Konsekracja biskupia Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu.
25 stycznia 1959
Papież Jan XXIII ogłasza zwołanie II Soboru Watykańskiego.
30 grudnia 1959
Wojtyła pisemnie przedstawia komisji przygotowującej Vaticanum Secundum tekst o kryzysie humanizmu.
1960
Wydawnictwo KUL publikuje książkę Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność.
Grudzień 1960
W Znaku ukazuje się sztuka Przed sklepem jubilera, opublikowana pod pseudonimem.
Rok akademicki 1960 – 1961
Ostatnie wykłady Wojtyły traktują o Teorii i metodologii etyki.
16 lipca 1962
Po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka zostaje wikariuszem kapitulnym, czyli tymczasowym zarządcą archidiecezji krakowskiej. W tym samym roku wyjeżdża na Sobór Watykański II. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich biskupów.
11 października 1962
II Sobór Watykański zostaje otwarty.
7 listopada 1962
Biskup Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat reformy liturgicznej.
21 listopada 1962
Zabiera głos w czasie soborowej debaty o Objawieniu.
3 czerwca 1963
Umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego miejsce zajmuje papież Paweł VI.
Jesień 1963
Biskup Wojtyła włącza się do soborowej debaty o Kościele jako ludzie Bożym.
Listopad 1963
Zostaje opublikowany w Znaku (11/1963) obszerny poemat Kościół: Pasterze i źródła, poetycki zapis z I sesji Soboru.
5 – 15 grudnia 1963
Wojtyła udaje się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej wraz z kilkudziesięcioma innymi uczestnikami Soboru.
30 grudnia 1963
Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim.
8 marca 1964
Karol Wojtyła zostaje wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa.
Marzec 1964
Pierwszy list pasterski arcybiskupa Wojtyły podkreśla odpowiedzialność świeckich.
Maj 1964
Esej Wojtyły, Rozważania o ojcostwie, opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
25 września 1964
Na III sesji Soboru wypowiada się na temat wolności religijnej.
8 października 1964
Zabiera głos w soborowej debacie na temat powołania świeckich.
21 października 1964
Arcybiskup Wojtyła wypowiada się na temat dialogu Kościoła ze światem i konieczności uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji wiernych w różnych krajach.
8 grudnia 1964
Wygłasza w kościele Mariackim jedno z wielu swoich sprawozdań dla mieszkańców Krakowa na temat Soboru.
Styczeń – kwiecień 1965
Arcybiskup Wojtyła pracuje w Ariccia i Rzymie w podkomisji przygotowującej soborowy dokument „O Kościele w świecie współczesnym”.
Luty 1965
Wojtyła pisze w Tygodniku Powszechnym artykuł: Sobór a praca teologów.
Kwiecień 1965
W następnym artykule w Tygodniku Powszechnym arcybiskup Wojtyła podkreśla konieczność spojrzenia na Sobór od wewnątrz.
7 maja 1965
Arcybiskup Wojtyła ustanawia doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych.
Czerwiec 1965
Cykl poetycki Wojtyły, Wędrówka do miejsc świętych, opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
22 września 1965
Arcybiskup Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat odpowiedzialności wynikającej z wolności religijnej.
28 września 1965
Wojtyła przemawia na Soborze na temat chrześcijańskiego rozumienia „świata” i o problemie współczesnego ateizmu.
18 listopada 1965
Ogłoszenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
1966
Obchody milenium chrześcijaństwa.
Kwiecień 1966
Milenijny poemat Wojtyły, Wigilia wielkanocna 1966, opublikowany pod pseudonimem w Znaku.
28 czerwca 1967
Karol Wojtyła zostaje kardynałem decyzją papieża Pawła VI.
31 sierpnia 1967
Komunistyczne władze Polski zamykają Teatr Rapsodyczny.
14 października 1967
Kardynał Wojtyła inauguruje prace ziemne pod budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie.
Luty 1968
Komisja krakowskich teologów przedstawia papieżowi Pawłowi VI memorandum Podstawy nauki Kościoła o zasadach życia małżeńskiego.
1969
Osoba i czyn Wojtyły zostaje wydana przez Polskie Towarzystwo Teologiczne.
Sierpień – wrzesień 1969
Kardynał Wojtyła podróżuje po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Jesień 1969
Wojtyła powołuje archidiecezjalny Instytut Teologii Rodziny.
11-28 października 1969
Kardynał Wojtyła bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie.
1969
Wojtyła pisze U podstawy odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II.
16 – 17 grudnia 1970
Na KUL toczy się dyskusja nad Osobą i czynem Wojtyły.
30 września – 6 listopada 1971
Wojtyła uczestniczy w Synodzie Biskupów, poświęconym posłudze kapłańskiej i sprawiedliwości w świecie.
24 grudnia 1971
Kardynał Wojtyła odprawia pierwszą pasterkę pod gołym niebem w Nowej Hucie-Mistrzejowicach.
8 maja 1972
Rozpoczyna się Synod Archidiecezji Krakowskiej.
16 sierpnia 1972
Kardynał Wojtyła odprawia mszę świętą w obozowisku na Błyszczu, „górze Tabor” ruchu oazowego.
Luty 1973
Wojtyła reprezentuje polski Kościół na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melbourne w Australii.
16 kwietnia 1974
Kardynał Wojtyła rzuca wyzwanie czechosłowackim władzom komunistycznym, wygłaszając przemówienie na pogrzebie kard. Stefana Trochty w Litomierzycach.
17 – 24 kwietnia 1974
Uczestniczy w międzynarodowym kongresie tomistycznym w Rzymie, Neapolu i Fossanova.
27 września – 26 października 1974
Pełni funkcję relatora na Synodzie Biskupów na temat ewangelizacji.
Maj 1975
Cykl poetycki Wojtyły, Rozważanie o śmierci, opublikowany pod pseudonimem w Znaku.
7 – 13 marca 1976
Kardynał Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.
23 lipca – 11 września 1976
Udaje się do Stanów Zjednoczonych na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Filadelfii.
15 maja 1977
Kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
30 września – 29 października 1977
Uczestniczy w Synodzie Biskupów, poświęconym katechizacji.
25 maja 1978
Kardynał Wojtyła broni podstawowych praw człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych podczas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała.
6 sierpnia 1978
Umiera Paweł VI. 12 sierpnia zostaje pochowany w Bazylice św. Piotra.
26 sierpnia 1978
Kolegium kardynalskie wybiera na papieża Albino Lucianiego, który przybiera bezprecedensowe podwójne imię Jan Paweł I i odmawia włożenia tiary papieskiej podczas mszy inauguracyjnej 3 września.
28 września 1978
Kardynał Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi ze Środowiska świętuje dwudziestolecie biskupstwa.
28/29 września 1978
W nocy umiera Jan Paweł I.
30 września – 2 października 1978
Kardynał Wojtyła pisze swój ostatni wiersz Stanisław.
8 października 1978
Wygłasza kazanie podczas mszy za Jana Pawła I w Rzymie, podkreślając, iż miłość do Chrystusa to najważniejszy wymóg stawiany papieżowi.
13 października 1978
Najbliższy przyjaciel Wojtyły w Rzymie, biskup Andrzej Deskur, doznaje wylewu.
14 października 1978
Rozpoczyna się kolejne konklawe.
16 października 1978
Po raz pierwszy od 1522 r. papieżem nie zostaje wybrany Włoch, lecz Polak – Karol Wojtyła, który przybiera imię Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra i jako biskup Rzymu czyni to w języku włoskim.
22 października 1978
Papież Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat. Na placu św. Piotra Jan Paweł II wypowiada słowa stanowiące motyw przewodni pontyfikatu:
„Nie bójcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokich dziedzin kultury, cywilizacji, rozwoju!”.
29 października 1978
Odwiedza sanktuarium maryjne w Mentorelli.
Październik 1978
KGB i Komitet Centralny KPZR zlecają wykonanie analiz wyboru Karola Wojtyły na urząd papieski.
Listopad 1978
Na Litwie powstaje Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących.
5 listopada 1978
Jan Paweł odwiedza sanktuaria świętych patronów Włoch, Franciszka z Asyżu i Katarzyny Sieneńskiej.
12 listopada 1978
Papież Jan Paweł II obejmuje we władanie swoją rzymską katedrę, bazylikę św. Jana na Lateranie.
20 listopada 1978
Spotyka się z kardynałem Josifem Slipym, głową prześladowanego Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
2 grudnia 1978
Apeluje o wolność religijną dla wszystkich w trzydziestą rocznicę proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
3 grudnia 1978
Jan Paweł II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie.
23 grudnia 1978 Jan Paweł II wysyła kard. Antonia Samorč jako mediatora w konflikcie granicznym w rejonie kanału Beagle między Argentyną i Chile.
29 grudnia 1978
Mianuje Franciszka Macharskiego swoim następcą w archidiecezji krakowskiej i 6.01.1979 udziela mu sakry biskupiej.
24 stycznia 1979
Minister spraw zagranicznych ZSRR, Andriej Gromyko, składa wizytę papieżowi.
28 stycznia 1979
Pierwsza podróż ewangelizacyjna: Dominikana – Meksyk – Bahama. Wygłasza przemówienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebli w Meksyku.
25 lutego 1979
Jan Paweł II udziela ślubu córce rzymskiego zamiatacza ulic.
2 marca 1979
Papież podejmuje działanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czechosłowacji w liście dotyczącym oporu religijnego wobec tyranii.
4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Pawła II, Redemptor hominis: Odkupiciel człowieka.
19 marca 1979
Papieski list do ukraińskiego kard. Josipa Slipego zapowiada obchody tysiąclecia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolności religijnej.
8 kwietnia 1979
Ogłasza pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek.
30 kwietnia 1979
Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje mianowany Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej.
2 – 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. 2 czerwca w homilii na Placu Zwycięstwa Papież wzywa: „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Orędzie niepodległości duchowej Jan Paweł II głosi w Gnieźnie, Częstochowie, Krakowie i Oswięcimiu.
30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych kardynałów.
5 września 1979
Papież rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych poświęconych teologii ciała.
29 września – 1 października 1979
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.
1 – 8 października 1979
Papież udaje się w swą pierwszą pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych.
2 października 1979
Jan Paweł II przemawia na 34 sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
16 października 1979
Adhortacja apostolska Catechesi tradendae stanowi ukoronowanie Synodu Biskupów z roku 1977.
5 listopada 1979
Papież zwołuje kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat posiedzenie konsultacyjne.
10 listopada 1979
Jan Paweł II wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza.
13 listopada 1979
Przywództwo radzieckie zatwierdza plan „działań przeciwko polityce Watykanu w stosunku do państw socjalistycznych”.
26 listopada 1979
Mahmet Ali Agca grozi, że zabije Jana Pawła II.
29 – 30 listopada 1979
Jan Paweł II składa wizytę w Stambule patriarsze ekumenicznemu Dimitriosowi I.
15 grudnia 1979
Kongregacja Nauki Wiary oświadcza, iż ks. Hansa Künga nie można uznać za teologa katolickiego; Jan Paweł II wygłasza na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przemówienie na temat znaczenia teologii dla profetycznego posłannictwa Kościoła.
28 grudnia 1979
Jan Paweł mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Marię Martiniego SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregorianum.
14 – 31 stycznia 1980
Synod partykularny Kościoła holenderskiego.
24 lutego 1980
List Jana Pawła II na temat Eucharystii, Dominicae Cenae.
24 – 27 marca 1980
W Rzymie zbiera się Synod ukraińskich biskupów greckokatolickich.
5 kwietnia 1980
Rozpoczęcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji L’Osservatore Romano.
6 kwietnia 1980
Pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywienia katolicyzmu.
2 – 12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki. Msza w Kinszasie zgromadziła milion ludzi.
30 maja – 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Papieża we Francji.
2 czerwca 1980
Przemawia na forum UNESCO.
30 czerwca – 12 lipca 1980
Pierwsza pielgrzymka duszpasterska Jana Pawła II do Brazylii. Papież ponownie odrzuca marksizujący radykalizm teologiczny: „Kościół ubogich nie chce służyć wywoływaniu napięć i wzniecaniu walk między ludźmi”.
16 – 19 sierpnia 1980
Pierwsze seminarium dla fizyków w Castel Gandolfo.
1 września 1980
Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej skierowany do sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.
26 września – 25 października 1980
Synod Biskupów poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym; jego ukoronowaniem będzie adhortacja apostolska Familiaris consorito, ogłoszona 22 listopada 1981 roku.
15 – 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich.W przemówieniu do przedstawicieli kościoła ewangelickiego Jan Paweł II porównał się do Lutra: „Reformator kilka wieków temu przybył do Rzymu jako pielgrzym, a dziś biskup Rzymu przybywa jako pielgrzym do duchowych spadkobierców Marcina Lutra”.
30 listopada 1980
Druga encyklika Jana Pawła II, Dives in misericordia.
14 – 31 sierpnia 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej powołuje do życia związek zawodowy Solidarność.
20 sierpnia 1980
Przesłania Jana Pawła II do przywódców Kościoła w Polsce popierają postulaty strajkujących.
27 sierpnia 1980
Konferencja Episkopatu Polski popiera apel strajkujących o utworzenie niezależnych związków zawodowych.
24 października – 10 listopada 1980
Kryzys wokół rejestracji Solidarności.
5 grudnia 1980
Rząd sowiecki wstrzymuje planowaną inwazję Układu Warszawskiego na Polskę.
16 grudnia 1980
Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski. „Wydarzenia mające miejsce w Polsce w ostatnich miesiącach zostały wywołane nieuchronną koniecznością gospodarczej przebudowy kraju, co wymaga równocześnie przebudowy moralnej opartej na świadomym zaangażowaniu, w duchu solidarności, wszystkich sił całego społeczeństwa.”
31 grudnia 1980
List apostolski Egregiae virtutis ogłasza Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
5-18 stycznia 1981
Ojciec Święty przyjmuje w Watykanie delegację Solidarności.
31 stycznia 1981
Jan Paweł II mianuje Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Paryża.
16 – 27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do Azji. W Manili Papież mówi, że kościół katolicki uznaje wszystkie elementy prawdy i dobra zawarte w hinduizmie, buddyzmie i islamie.
Marzec 1981
Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej na Jana Pawła II.
9 maja 1981
Powołanie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
13 maja 1981
Papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na placu św. Piotra, w czasie jazdy papamobile, pośród tłumu wiernych. Dosięgły go trzy kule. Konieczna była natychmiastowa operacja. Młody Turek Mehmet Ali Agca został ujęty. Należał do faszyzującej organizacji Szare Wilki; do dziś nie wiadomo, czyim był narzędziem.
28 maja 1981
W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski.
3 czerwca 1981
Jan Paweł II wraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
20 czerwca 1981
Jan Paweł wraca do kliniki Gemelli z powodu infekcji wirusowej.
7 lipca 1981
Józef Glemp zostaje prymasem Polski.
22 lipca 1981
Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na dożywocie po trzydniowym procesie w Rzymie.
14 sierpnia 1981
Jan Paweł II opuszcza klinikę Gemelli i po uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.
5 września 1981
Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
14 września 1981
Laborem exercens, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła.
25 września 1981
Oficjalny pisemny werdykt w procesie Agcy sugeruje istnienie spisku na życie Papieża.
5 października 1981
Jan Paweł II wyznacza osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.
18 października 1981
Generał Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.
25 listopada 1981
Kardynał J. Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
8 grudnia 1981
Jan Paweł II poświęca ikonę Maryi, Matki Kościoła – pierwszy wizerunek Maryjny na placu św. Piotra.
12 – 13 grudnia 1981
Generał Jaruzelski ogłasza w Polsce stan wojenny i wydaje nakaz internowania tysięcy działaczy „Solidarności”. Papież mówi na placu św. Piotra: „Nie może być przelewana polska krew, bo przelano jej zbyt wiele, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny”.
18 grudnia 1981
List papieski do gen. Jaruzelskiego: Papież nalega na położenie kresu przemocy i rozpoczęcie narodowego dialogu.
1 stycznia 1982
Przesłanie Jana Pawła na doroczny Światowy Dzień Pokoju potępia „fałszywy pokój” totalitaryzmu.
27 lutego 1982
Spotkanie prowincjałów jezuickich z Janem Pawłem.
Maj-czerwiec 1982
Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas wojny o Falklandy/Malwiny.
13 maja 1982
Jan Paweł II odwiedza sanktuarium maryjne w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu.
7 czerwca 1982
Spotkanie Jana Pawła z Prezydentem Reaganem w Watykanie.
10 października 1982
Papież Jan Paweł II kanonizuje bł. Maksymiliana Kolbego jako męczennika.
28 listopada 1982
Jan Paweł nadaje status prałatury personalnej Opus Dei. Papież przyjmuje Dalajlamę, duchowego przywódcę buddystów tybetańskich.
18-19 stycznia 1983
Konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.
25 stycznia 1983
Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges promulguje nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska Divinus perfectionis magister wprowadza poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
2 lutego 1983
Podczas drugiego konsystorza Jan Paweł mianuje osiemnastu nowych kardynałów.
24 lutego 1983
Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka związanego z papieską pielgrzymką do Nikaragui.
2-10 marca 1983
Jan Paweł odwiedza Amerykę Środkową.
25 marca 1983
Inauguracja Świętego Roku Odkupienia.
16-23 czerwca 1983
Druga Pielgrzymka Jana Pawła do Polski. W Częstochowie w kazaniu do młodzieży zapewnia: „Wiem o waszych cierpieniach, o waszej trudnej młodości, o poczuciu krzywdy i poniżenia, o jakże często odczuwanym braku perspektyw na przyszłość”. Ostatniego dnia wizyty spotyka się z Lechem Wałęsą.
22 lipca 1983
Generał Jaruzelski oficjalnie znosi stan wojenny w Polsce.
Sierpień 1983
Pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne w Castel Gandolfo.
2 września 1983
W Rzymie rozpoczyna obrady 33. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego.
29 września-29 października 1983
Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła; prace Synodu zostaną ukoronowane adhortacją apostolską Reconciliatio et paenitentia, ogłoszoną 2 grudnia 1984.
5 października 1983
Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla.
31 października 1983
List Papieża do kard. Johannesa Willebrandsa, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, z okazji 500-lecia urodzin Marcina Lutra.
16 listopad 1983
Jan Paweł II przesyła osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, prosząc o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.
27 grudnia 1983
Jan Paweł II odwiedza Mehmeta Ali Agcę w rzymskim więzieniu Rebibbia. Po rozmowie z nim Jan Paweł II mówi: „Pan dał mi, a myślę, że nie tylko mnie, ale także jemu, łaskę, byśmy się spotkali ludzie i bracia”.
10 stycznia 1984
Ustanowienie pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.
26 stycznia 1984
Jan Paweł mianuje Johna J. O’Connora arcybiskupem Nowego Jorku.
11 lutego 1984
Salvifici doloris, list apostolski o chrześcijańskim sensie cierpienia.
8 kwietnia 1984
Kard. Bernardin Gantin zostaje mianowany prefektem Kongregacji Biskupów; kardynał Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady Iustitia et Pax.
2 – 12 maja 1984
Druga papieska pielgrzymka do Azji.
12 czerwca 1984
Przemówienie Jana Pawła do Światowej Rady Kościołów w Genewie.
6 sierpnia 1984
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza Instrukcję o niektórych aspektach teologii wyzwolenia.
9-21 września 1984
Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana Pawła do Kanady. W Montrealu Papież spotkał się z ponad dwoma tysiącami dzieci w wieku 10-12 lat.
10-13 października 1984
Pielgrzymka do Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (Dominikana i Portoryko)
19 października 1984
Ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
4 grudnia 1984
Joaquin Navarro-Valls mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
26 stycznia – 6 lutego 1985
Pielgrzymka do Wenezueli, Ekwadoru, Peru, Trynidadu i Tobago
27 lutego 1985
Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko próbuje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej inicjatywie obrony strategicznej.
31 marca 1985
List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata. Jan Paweł II ustanawia Międzynarodowy Dzień Młodzieży
29 kwietnia 1985
Zakończenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętej w 1984 roku.
11-21 maja 1985
Podróż do Holandii, Luksemburga i Belgii
27 maja 1985
Podczas trzeciego konsystorza Jan Paweł II mianuje 28 kardynałów.
2 czerwca 1985
„Slavorum apostoli” – czwarta encyklika Jana Pawła II.
24 czerwca 1985
Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień).
28 czerwca 1985
W dwudziestą piątą rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest „nieodwołalne”.
8 – 19 sierpnia 1985
Pielgrzymka do Togo, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kenii i Maroka
19 sierpnia 1985
Jan Pawłem II przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casablance.
8 września 1985
Wizyta w Liechtensteinie
28 października 1985
Jan Paweł przemawia do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Nostra aetate, Deklaracji II Soboru Watykańskiego o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
24 listopada – 8 grudnia 1985
Nadzwyczajny Synod Biskupów dla uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru Watykańskiego.
31 stycznia – 11 lutego 1986
Jan Paweł odwiedza Indie. Między innymi jeden z przytułków dla najuboższych prowadzonych przez Matką Teresę z Kalkuty.
22 marca 1986
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza Instrukcję o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
13 kwietnia 1986
Jan Paweł II przemawia do wspólnoty żydowskiej w rzymskiej Synagodze. Mówi: „Jesteście naszymi braćmi umiłowanymi i w pewien sposób można by powiedzieć: naszymi starszymi braćmi”.
18 maja 1986
Dominum et Vivificantem, piąta encyklika Jana Pawła.
30 czerwca 1986
Wymiana korespondencji między Janem Pawłem II arcybiskupem Robertem Runcie’em i kardynałem Johannesem Willebrandsem wskazuje na poważne trudności w kontynuacji dialogu katolicko-anglikańskiego.
1-8 lipca 1986
Papieska pielgrzymka do Kolumbii i na Wyspy św. Łucji
6 września 1986
Apel wystosowany do mieszkańców Europy, Jan Paweł II wzywa do jedności i pokoju
1 października 1986
Papież podpisuje dokument Kongregacji Nauki Wiary O duszpasterstwie osób homoseksualnych
4-7 października 1986
Trzecia papieska pielgrzymka do Francji.
27 października 1986
Spotkanie światowych przywódców religijnych podczas Światowego Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu z udziałem 47 delegacji kościołów chrześcijańskich i 13 religii niechrześcijańskich
18 listopada – 1 grudnia 1986
Najdłuższa pielgrzymka prowadzi Jana Pawła do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele.
27 grudnia 1986
Papieska Komisja Iustitia et Pax wydaje dokument: W służbie wspólnocie ludzkiej – Etyczne podejście do zagadnienia długu międzynarodowego.
13 stycznia 1987
Papież Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
20 lutego 1987
Papież przyjmuje Muzeyyen Agcę, matkę Mehmeta Ali Agcy.
25 marca 1987
Redemptoris Mater, szósta encyklika.
31 marca – 13 kwietnia 1987
Podróż do Urugwaju, Chile, Argentyny
30 kwietnia – 4 maja 1987
Wizyta w RFN i beatyfikacja s. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, męczenniczki z Auschwitz (1 maja)
5 czerwca 1987
Ogłasza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.
7 czerwca 1987
Ojciec Święty inauguruje Rok Maryjny, zakończony 15 sierpnia 1988.
8 – 14 czerwca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski. W przemówieniu na Zamku Królewskim Jan Paweł II akcentuje „podmiotowość człowieka i narodu”. Na Westerplatte przypomina młodzieży o zagrożeniach, jakie niesie klimat relatywizmu.
25 czerwca 1987
Papieska audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima wywołuje konflikt ze światowymi przywódcami żydowskimi oraz staje się pretekstem do specjalnych konsultacji.
8 – 14 lipca 1987
Jan Paweł spędza wakacje na wędrówkach po Dolomitach.
10 – 21 września 1987
Druga papieska pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych i Kanady (papież spotyka się z chorymi na AIDS).
1 – 30 października 1987
Synod Biskupów obraduje nad powołaniem i posłannictwem świeckich w Kościele i w świecie; prace Synodu zostaną podsumowane w adhortacji apostolskiej Christifideles laici ogłoszonej 30 grudnia 1988.
3 – 7 grudnia 1987
Patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymką do Rzymu i spotyka się z Papieżem.
22 grudnia 1987
Przemówienie bożonarodzeniowe Jana Pawła do Kurii Rzymskiej podkreśla pierwszeństwo apostolstwa nad urzędem.
30 grudnia 1987
Sollicitudo rei socialis, ukazuje się druga społeczna encyklika Jana Pawła.
25 stycznia 1988
List apostolski Euntes in mundum dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.
14 lutego 1988
Orędzie milenijne Jana Pawła do katolików ukraińskich, Magnum Baptismi donum, sławi wierność grekokatolików w obliczu prześladowań.
7 – 19 maja 1988
Pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju.
21 maja 1988
W Watykanie rozpoczyna działalność schronisko dla bezdomnych.
7 czerwca 1988
Jan Paweł II pisze osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 czerwca kard. Casaroli.
14 czerwca 1988
Papież przyjmuje na audiencji Dalajlamę
19 czerwca 1988
Kanonizacja 117 męczenników wietnamskich.
23 – 27 czerwca 1988
Papieska wizyta w Austrii
28 czerwca 1988
Jan Paweł mianuje 24 kardynałów podczas czwartego konsystorza i ogłasza konstytucję apostolską Pastor Bonus, dokonującą reorganizacji Kurii Rzymskiej.
30 czerwca 1988
Arcybiskup Marcel Lefebvre nielegalnie wyświęca czterech biskupów i automatycznie ściąga na siebie ekskomunikę.
15 sierpnia 1988
List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety. Jan Paweł II gani przejmowanie przez kobiety męskich wzorów zachowań, sprzeczne z ich powołaniem macierzyńskim.
10 – 19 września 1988
Podróż do Afryki (Zimbabwe, Botswana, Lesotho i Mozambik)
8 – 11 października 1988
Wystąpienie w Parlamencie Europejskim i Trybunale Praw Człowieka (w trakcie pielgrzymki do Francji, 11.10.1988)
6 lutego 1989
Jan Paweł II przyjmuje prof. A. Sacharowa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla.
8 – 11 marca 1989
Nadzwyczajne spotkania konsultacyjne pomiędzy arcybiskupami Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami Watykanu.
20 kwietnia 1989
Spotkanie z delegacją NSZZ „Solidarność” i z Lechem Wałęsą
28 kwietnia – 6 maja 1989
Kolejna afrykańska podróż (Madagaskar, Reunion, Zambia, Malawi)
27 maja 1989
Audiencja prezydenta George’a Busha
1 – 10 czerwca 1989
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich: Norwegii, Islandii, Finlandii, Danii i Szwecji.
17 lipca 1989
Wznowienie stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Polską.
19 – 21 sierpnia 1989
Wizyta w Hiszpanii, papież bierze udział w Światowym Dniu Młodzieży w Santiago de Compostela.
20 sierpnia 1989
Jan Paweł wygłasza kazanie na zakończenie II Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.
Wrzesień 1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie arcybiskupa Canterbury Roberta Runcie
6 – 16 października 1989
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Azji: Korei Południowej, do Indonezji i na Mauritius, podczas której Papież zwraca się za pośrednictwem radia do Chin z prośbą o nowe otwarcie.
20 października 1989
Watykańska audiencja dla premiera Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera
12 listopada 1989
Papież kanonizuje Brata Alberta – Adama Chmielowskiego i Agnieszkę Czeską.
24 listopada 1989
List otwarty kardynała Frantiśka Tomaśka zdecydowanie stawia Kościół w Czechosłowacji po stronie „aksamitnej rewolucji”.
1 grudnia 1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa. Papież wyraża nadzieję, że władze ZSRR zagwarantują „wszystkim wierzącym możliwości pełnego korzystania z wolności religijnej, która jest fundamentem wszystkich innych wolności”.
12 – 17 stycznia 1990
Konsultacje pomiędzy przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia w Moskwie nie przynoszą rozwiązania problemu odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
25 stycznia – 1 lutego 1990
Podróż do krajów afrykańskich: Republiki Zielonego Przylądka, Mali, Gwinei-Bissau, Burkina Faso i do Czadu
Luty – kwiecień 1990
Wznowienie stosunków dyplomatycznych z Węgrami, ZSRR i Czechosłowacją
15 marca 1990
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR.
21 – 22 kwietnia 1990
Pielgrzymka do Czechosłowacji.
Maj 1990
Wznowienie stosunków dyplomatycznych z Rumunią
6 – 14 maja 1990
Pielgrzymka do Meksyku.
25 – 27 maja 1990
Wizyta na Malcie
26 sierpnia 1990
Podczas modlitwy Anioł Pański Jan Paweł II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej.
1 – 10 września 1990
Podróż do Afryki (Tanzania, Burundi, Rwanda i Wybrzeże Kości Słoniowej)
25 września 1990
Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej Ex corde ecclesiae wzmacnia katolicką tożsamość uniwersytetów katolickich.
30 września – 28 października 1990
Synod Biskupów obraduje nad problemem kapłanów we współczesnym świecie. Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska Pastores dabo vobis.
18 listopada 1990
Audiencja dla Michaiła Gorbaczowa
6 grudnia 1990
Wznowienie stosunków dyplomatycznych z Bułgarią
7 grudnia 1990
Ósma encyklika Redemptoris missio (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991
15 stycznia 1991
Jan Paweł II wysyła listy do prezydentów Saddama Husajna i George’a Busha z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskiej.
5 lutego 1991
Audiencja dla prezydenta Lecha Wałęsy
4 – 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej. List Papieża do Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie wojny w Zatoce Perskiej.
13 kwietnia 1991
Mianowanie hierarchii Kościoła w Rosji, na Białorusi i w Kazachstanie
1 maja 1991
Ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła, Centesimus annus.
10 – 13 maja 1991
Podróż do Portugalii
13 kwietnia 1991
Jan Paweł II ustanawia trzy administratury apostolskie w Związku Sowieckim.
1 – 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce.
28 czerwca 1991
Na swoim piątym konsystorzu Jan Paweł powołuje 23 nowych kardynałów.
13 – 20 sierpnia 1991
Druga część pielgrzymki do Polski. Podróż na Węgry (od 17 sierpnia)
14 – 15 sierpnia 1991
Papież zwraca się do uczestników III Światowego Dnia Młodzieży (Częstochowa).
8 września 1991
Papież ogłasza dzień modlitw o pokój w Jugosławii
Październik 1991
Listy do biskupów Chorwacji oraz do patriarchy Kościoła prawosławnego w Serbii
2 października 1991
Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, a 22 października jego miejsce zajmuje patriarcha Bartłomiej I.
12 – 21 października 1991
Podróż do Brazylii
8 grudnia 1991
Apel o pokój w Jugosławii
20 grudnia 1991
Audiencja dla prezydenta Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna
28 listopada – 14 grudnia 1991
W Rzymie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
13 stycznia 1992
Stolica Apostolska uznaje niepodległość Chorwacji i Słowenii.
8 lutego 1992
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Słowenią, Chorwacją i Ukrainą
19 – 26 lutego 1992
Podróż do Senegalu, Gambii i Gwinei.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury Kościoła w Polsce.
13 maja 1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego – święto Matki Boskiej z Lourdes – będzie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego.
4 – 10 czerwca 1992
Podróż do Angoli, na Wyspy św. Tomasza i Książęcą.
25 czerwca 1992
Papież podpisuje nowy Katechizm Kościoła Katolickiego
15 lipca 1992
Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
12 – 28 sierpnia 1992
Jan Paweł II przebywa w poliklinice Gemelli w Rzymie
21 września 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem.
9 – 14 października 1992
Papież bierze udział w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo.
31 października 1992
Jan Paweł otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu pomiędzy nauką i religią.
7 grudnia 1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
12 – 15 stycznia 1993
Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście „godziny laikatu” w polskim katolicyzmie, a także sprzeciwia się Kościołowi stronniczemu.
2 lutego 1993
Jan Paweł II pisze list do arcybiskupa Sarajewa w sprawie pogłębiającej się wojny w byłej Jugosławii
3 – 10 lutego 1993
Kolejna pielgrzymka do Afryki (Benin, Uganda, Sudan) – spotkania z nosicielami wirusa HIV i z dziećmi chorymi na AIDS
10 lutego 1993
Podczas dziesiątej pielgrzymki do Afryki w przemówieniu w Chartumie Papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.
1 marca 1993
Apel do Sekretarza Generalnego ONZ o położenie kresu wojnie na Bałkanach
9 kwietnia 1993
Jan Paweł zwraca się do sióstr karmelitanek z klasztoru obok byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, prosząc je o kontynuowanie modlitwy w innym miejscu.
25 kwietnia 1993
Pielgrzymka do Albanii z wyświęceniem czterech nowych biskupów.
8 – 10 maja 1993
Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię Papież krytykuje działalność mafii.
12 – 17 czerwca 1993
Podróż do Hiszpanii
17 – 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w libańskim Balamand, mające na celu likwidację podziałów ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.
2 lipca 1993
Badania w rzymskiej klinice Gemelli
28 lipca 1993
Papież podpisuje konkordat zawarty między Polską a Stolicą Apostolską
9 – 16 sierpnia 1993
Podróż na Jamajkę, do Meksyku i USA
4 – 10 września 1993
Papieska pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii.
12 – 15 sierpnia 1993
IV Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
21 września 1993
Jan Paweł II spotyka się w Watykanie z naczelnym rabinem Izraela Meirem Lauem
5 października 1993
Dziesiąta encyklika Jana Pawła II, Veritatis splendor (podpisana 6 sierpnia).
11 -12 listopada 1993
Jan Paweł II potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego.
30 grudnia 1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisują porozumienie o podstawowych zasadach regulujących wzajemne stosunki.
15 stycznia 1994
W dorocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II krytykuje bałwochwalstwo nacjonalizmu.
23 stycznia 1994
Papież przewodniczy Światowemu Dniu Modlitwy o Pokój na Bałkanach
11 lutego 1994
Jan Paweł II ustanawia Papieską Akademię Obrony Życia
17 marca 1994
Audiencja dla premiera Izraela Icchaka Rabina
7 kwietnia 1994
W Auli Pawła VI, w obecności Papieża -koncert ku czci ofiar Holocaustu.
8 kwietnia 1994
Papież odsłania odrestaurowany fresk Sąd Ostateczny Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej
10 kwietnia – 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu kończy adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, ogłoszona we wrześniu 1995.
28 kwietnia 1994
Jan Paweł upada i łamie kość udową.
29 kwietnia 1994
Papież przechodzi zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego.
29 kwietnia – 27 maja 1994
Pobyt w poliklinice Gemelli
13 maja 1994
W Watykanie zostaje otwarty klasztor dla żeńskiego zakonu kontemplacyjnego.
22 maja 1994
Jan Paweł II ogłasza list apostolski Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.
Czerwiec – sierpień 1994
W 12 wystąpieniach przy okazji modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł stara się nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na temat planowania rodziny i kwestii ludnościowych, w związku z III Międzynarodową Konferencją na temat Zaludnienia i Rozwoju.
13 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
5 – 13 września
Obrady Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze.
8 września 1994
Papież modli się o pokój w Sarajewie. W tym dniu miał być w obleganym mieście, wizyta nie doszła do skutku.
10 – 11 września 1994
Podróż do Chorwacji
29 września 1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, składa na ręce Papieża listy uwierzytelniające.
19 października 1994
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei.
25 października 1994
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski Tertio millennio adveniente o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.
11 listopada 1994
Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z Patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodniego kończy trwający 1500 lat okres teologicznego oddalenia.
26 listopada 1994
Papież mianuje 30 nowych kardynałów.
13 grudnia 1994
Jan Paweł II pisze „List do dzieci” świata.
26 grudnia 1994
Jan Paweł II został ogłoszony przez magazyn „Time” Człowiekiem Roku 1994
Styczeń – grudzień 1995
Jan Paweł II piętnaście razy publicznie apeluje o pokój w Bośni-Hercegowinie.
11 – 21 stycznia 1995
Pielgrzymka na Filipiny, do Papui-Nowej Gwinei, Australii i Sri Lanki
14 stycznia 1995
Na falach radia Veritas Asia Ojciec Święty zachęca wszystkich chińskich katolików do „odnalezienia dróg komunii i pojednania”.
15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II mszy kończącej V Światowy Dzień Młodzieży zbiera się największy tłum w historii świata.
20 – 22 maja 1995
Pielgrzymka do Czech
25 marca 1995
Evangelium vitae – jedenasta encyklika.
22 maja 1995
Wizyta w Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu (przy okazji pobytu w Czechach)
25 maja 1995
Ut unum sint, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
27 – 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I składa wizytę w Watykanie.
29 czerwca 1995
Ojciec Święty ogłasza „List do kobiet”.
30 czerwca – 3 lipca 1995
Papieska wizyta na Słowacji
9 – 10 września 1995
Papież przebywa w Loreto na spotkaniu z młodzieżą
4 – 15 września 1995
W Pekinie trwają obrady IV Światowej Konferencji poświęconej Kobiecie.
14 – 20 września 1995
Podróż do Afryki (RPA, Kamerun, Kenia)
4 – 9 października 1995
III pielgrzymka Jana Pawła II do USA.
5 października 1995
Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
12 listopada 1995
List z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
26 listopada – 14 grudnia 1995
Zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w sprawie Libanu.
5 – 12 lutego 1996
Podróż do Gwatemali, Nikaragui, Salwadoru i Wenezueli
22 lutego 1996
Konstytucja apostolska Universi Dominici Gregis zmienia zasady wyboru papieży.
25 marca 1996
Adhortacja apostolska Vita consecrata wieńczy prace Synodu Biskupów.
14 kwietnia 1996
Podróż do Tunezji
15 kwietnia 1996
Spotkanie z naczelnym rabinem Rzymu Elio Toaffą
17 – 19 maja 1996
Podróż do Słowenii
15 czerwca 1996
Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 – 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
6 – 7 września 1996
Papieska wizyta na Węgrzech
19 – 23 września 1996
Pielgrzymka do Francji
6 – 15 października 1996
Pobyt w klinice Gemelli w Rzymie
8 października 1996
W klinice Gemelli operacja usunięcia wyrostka robaczkowego.
7 – 10 listopada 1996
Jan Paweł II wraz z kapłanami – złotymi jubilatami z całego świata – obchodzi pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
15 listopada 1996
Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca Świętego: Dar i Tajemnica.
19 listopada 1996
Spotkanie z Fidelem Castro w Watykanie
14 – 18 października 1996
Negocjacje miedzy Stolicą Apostolską i władzami Wietnamu w Hanoi.
3 – 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, składa wizytę w Rzymie.
23 – 25 stycznia 1997
Wizyta w Watykanie ormiańskiego katolikosa Cylicji Arama Keszisziana.
4 kwietnia 1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, że w ciągu pierwszych 3 dni działania stronę internetową odwiedzono 2,9 mln razy.
7 kwietnia 1997
Papież przyjmuje prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
12 – 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Pawła do Bośni i Hercegowiny, do Sarajewa.
25 – 27 kwietnia 1997
Kolejna papieska wizyta w Czechach
10 – 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu.
31 maja – 10 czerwca 1997
Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Czerwiec 1997
Patriarchat Moskiewski odwołuje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i Jana Pawła II.
21 – 24 sierpnia 1997
Papież uczestniczy w VI Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu.
5 września 1997
Śmierć Matki Teresy z Kalkuty.
2 – 6 października 1997
Podróż do Brazylii
31 października 1997
Przemówienie podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum „Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim”.
16 listopada – 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ameryki.
21 – 26 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka Papieża na Kubę.
21 lutego 1998
Jan Paweł II mianuje 20 kardynałów.
Luty – marzec 1998
Ratyfikacja konkordatu z Polską, wymiana dokumentów konkordatowych
16 marca 1998
Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłasza dokument „Pamiętamy: Refleksje nad Shoah”.
21 – 23 marca 1998
Pielgrzymka do Nigerii
19 kwietnia – 14 maja 1998
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.
18 maja 1998
Papież podpisuje list apostolski Ad tuendam fidem.
21 maja 1998
Podpisanie listu Apostolos suos.
25 maja 1998
Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku.
30 maja 1998
Pół miliona członków ruchów odnowy wraz z Papieżem świętuje wigilię Zielonych Świątek na Placu św. Piotra.
31 maja 1998
Jan Paweł II podpisuje List Dies Domini.
12 czerwca 1998
Jan Paweł II przyjmuje Jasera Arafata przywódcę Autonomii Palestyńskiej
19 – 21 czerwca 1998
Kolejna pielgrzymka papieża do Austrii
25 czerwca 1998
Stolica Apostolska ogłasza wspólny luterańsko-rzymskokatolicki dokument na temat nauki o usprawiedliwieniu.
2 – 4 października 1998
Jan Paweł II w Chorwacji
11 października 1998
Jan Paweł II wbrew protestom środowisk żydowskich kanonizuje siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).
15 października 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, Fides et ratio.
18 października 1998
Papież odprawia na placu św. Piotra mszę z okazji dwudziestej rocznicy pontyfikatu.
22 – 27 stycznia 1999
Podróż do Meksyku i USA (St. Louis). W Guadalupe Jan Paweł II zamyka Synod Biskupów dla Ameryki.
2 maja 1999
Jan Paweł II beatyfikuje stygmatyka Ojca Pio z San Giovanni Rotondo
7 – 9 maja 1999
Pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii.
5 – 17 czerwca 1999
Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (odwiedza m.in. Gdańsk, Pelplin, Licheń, Warszawę, Bydgoszcz, Toruń)
29 czerwca 1999
Papieski List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia.
1 października 1999
Otwarcie Drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie. Jan Paweł II ogłasza patronkami Europy święte: Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).
5 – 9 listopada 1999
Jan Paweł II w Indiach i Gruzji.
24 – 25 grudnia 1999
W Wigilię o północy, papież otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na znak otwarcia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
18 stycznia 2000
Otwarcie Drzwi Świętych i nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie.
23 lutego 2000
„Pielgrzymka duchowa” do Ur, ojczyzny Abrahama.
24 – 26 lutego 2000
Jubileuszowa pielgrzymka na górę Synaj.
12 marca 2000
Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła. Jan Paweł II przeprasza m.in. Żydów za prześladowania.
20-26 marca 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Św.
30 kwietnia 2000
Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej.
7 maja 2000
Ekumeniczne wspomnienie męczenników XX wieku w rzymskim Koloseum.
12-13 maja 2000
Wizyta w Fatimie. Beatyfikacja dwojga wizjonerów: Franciszka i Hiacynty Marto.
18 czerwca 2000
Papież otwiera w Watykanie 47 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
15-20 sierpnia 2000
Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie.
3 września 2000
Jan Paweł II beatyfikuje w Rzymie papieży Piusa IX i Jana XXIII.
5 września 2000
Ogłoszenie deklaracji Dominus Iesus Kongregacji Nauki Wiary (podpisanej 6 sierpnia 2000).
1 października 2000
Kanonizacja 120 męczenników z Chin oraz bł. Katarzyny Drexel, bł. Marii Józefy Sancho de Guerra i bł. Józefiny Bakhita.
7-8 października 2000
Jubileusz Biskupów – z jubileuszową pielgrzymką do Rzymu przybywa ok. 1500 biskupów.
15 października 2000
Setki tysięcy ludzi świętują Jubileusz Rodzin w ulewnym deszczu na placu św. Piotra.
31 października 2000
Jan Paweł II ogłasza św. Tomasza More’a patronem polityków i rządzących.
6 stycznia 2001
Uroczyste zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Jan Paweł II ogłasza list apostolski Novo millennio ineunte.
21 lutego 2001
Jan Paweł II mianuje 44 nowych kardynałów.
4-9 maja 2001
Pielgrzymka szlakiem św. Pawła – do Grecji, Syrii i na Maltę.
23 – 27 czerwca 2001
Papieska pielgrzymka na Ukrainę.
12 września 2001
Na środowej audiencji generalnej potępia dokonanie zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku i Waszyngtonie.
22-27 września 2001
Pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii.
30 września-27 października 2001
X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.
21 października 2001
Beatyfikacja Luigiego i Marii Beltrame-Quattrocchi, pierwszej wspólnie beatyfikowanej pary małżeńskiej.
22 listopada 2001
Podpisuje nową adhortację apostolską Ecclesia in Oceania, będącą owocem specjalnego Synodu Biskupów.
24 stycznia 2002
Papież bierze udział w ekumenicznej modlitwie o pokój zorganizowanej w Asyżu.
11 kwietnia 2002
Jan Paweł II spotyka się z uczestnikami VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i przedstawia swoją refleksję na temat globalizacji.
22-26 maja 2002
Pielgrzymuje do Azerbejdżanu i Bułgarii.
10 czerwca 2002
Jan Paweł II i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podpisują wspólną deklarację katolicko-prawosławną w sprawie ochrony środowiska.
16 czerwca 2002
Kanonizacja Ojca Pio z Pietrelciny.
24 lipca-2 sierpnia 2002
Papieska pielgrzymka do Ameryki: Kanady, Guatemali, Meksyku.
16-19 sierpnia 2002
Pielgrzymka do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków)
Wrzesień 2002
W Castel Gandolfo powstają medytacje Tryptyk Rzymski (opublikowany wiosną 2003 r).
6 października 2002
Kanonizacja José Marii Escrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.
12 października 2002
Papież przyjmuje prawosławnego patriarchę Rumunii Teoktysta.
16 października 2002
Ojciec Święty ogłasza list apostolski Rosarium Virginis, poświęcony modlitwie różańcowej i dołączający do różańca czwartą część: tajemnice światła.
31 października 2002
Jan Paweł II otrzymuje tytuł honorowego obywatela Rzymu
13 lutego 2003
Spotkanie z głównym rabinem Rzymu Riccardem Di Segnia
22 marca 2003
Jan Paweł II potępia wojnę w Iraku
17 kwietnia 2003
Papież wyraża wolę odwiedzenia Rosji. Ogłasza encyklikę Ecclesia de Eucharistia.
3-4 maja 2003
Jan Paweł II udaje się na 99 pielgrzymkę zagraniczną: do Hiszpanii.
18 maja 2003
Kanonizacja biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara i matki Teresy Ledóchowskiej.
6 – 9 czerwca 2003
Jan Paweł II udaje się w 100 podróż apostolską – do Chorwacji.
22 czerwca 2003
Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny.
28 czerwca 2003
Podpisanie adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, będącej podsumowaniem Synodu Biskupów z października 1999, obradującego nad problemami Kościoła w Europie.
28-29 czerwca 2003
Spotkanie z delegacją Patriarchy Ekumenicznego Konstantynopola Bartłomieja I w Rzymie.
Lipiec 2003
Papież przebywa w Castel Gandolfo, światowe media piszą o jego złym stanie zdrowia
Wrzesień 2003
Zwierzchnik włoskiej wspólnoty żydowskiej Emmanuelle Pacifici zgłosił Papieża do medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
11-14 września 2003
Podróż na Słowację.
Styczeń 2004
Jan Paweł II ogląda Pasję Gibsona w prywatnych apartamentach w Watykanie.
16 stycznia 2004
Papież mówi w trakcie spotkania z rabinami z Izraela, że antysemityzm jest grzechem ciężkim.
11 marca 2004
Papież potępia zamach terrorystyczny na dworcu Atocha w Madrycie.
5-6 czerwca 2004
Pielgrzymka do Szwajcarii.
Czerwiec 2004
Papież zapowiada Rok Eucharystii.
15-16 sierpnia 2004
Jan Paweł II przebywa w sanktuarium maryjnym w Lourdes we Francji.
Sierpień 2004
Przekazanie ikony Matki Bożej Kazańskiej Patriarchatowi Moskiewskiemu.
Wrzesień 2004
Rusza produkcja filmu biograficznego o Karolu Wojtyle w reżyserii Giacomo Battiato. Główną rolę gra Piotr Adamczyk.
Koniec grudnia 2004
Apel o solidarność z ofiarami tsunami w Azji Południowo – Wschodniej.
Styczeń 2005
Stan zdrowia papieża pogarsza się, zostają odwołane papieskie spotkania.
9 lutego 2005
Jan Paweł II nie bierze udziału w uroczystościach Środy Popielcowej.
Luty – marzec 2005
Papież podupada na zdrowiu, dwukrotnie przebywa w klinice Gemelli, lekarze dokonują zabiegu tracheotomii. Na całym świecie ukazują się przekłady nowej książki papieża pt. „Pamięć i tożsamość”.
6 marca 2005
Papież błogosławi wiernych z okna swojego apartamentu (przed powrotem do kliniki).
16 marca 2005
Papież pojawia się w oknie w Watykanie.
Wielkanoc 2005
Papież bierze udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia i Zmartwychwstania Pańskiego za pomocą telewizji.
27 marca 2005
Jan Paweł II udziela w Wielką Niedzielę milczącego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”.
30 marca 2005
Papież odżywiany jest przez sondę.
31 marca 2005
Jan Paweł II przechodzi w nocy ciężki zawał, po reanimacji odmawia przewiezienia do kliniki Gemelli.
1 kwietnia 2005
Ali Agca deklaruje, że modli się za Jana Pawła II, za głowę Kościoła Katolickiego modlą się też polscy muzułmanie, na Placu Św. Piotra czuwa ponad 10 tys. ludzi, do Watykanu od rządów wielu państwa spływają depesze z życzeniami powrotu do zdrowia i wytrwałości, za papieża modlą się wyznawcy wielu odłamów chrześcijaństwa. Poświęca nowe korony dla wizerunku Matki Bożej na Jasnej Górze.
2 kwietnia 2005
Papież Jan Paweł II umiera w Watykanie.
1 czerwca 2005
Zostaje ogłoszony Edykt w sprawie rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego.