Vassula w Polsce (Tychy, 1996) – DVD

Spotkanie z Vassulą w Polsce Tychy – 1996

Na płycie DVD: Świadectwo spotkania z Vassulą w Polsce na Stadionie w Tychach, po powitaniu i wspólnej modlitwie.

Dodatkowo dla użytkowników PC tekst broszury „Prawdziwe Życie w Bogu. Wyjaśnienia Kongregacji Nauki Wiary” – plik pdf, katalog wydawnictwa „Vox Domini” – plik pdf, program Acrobat Reader.

Link do sklepu