M. Valtorta – Rozważania różańcowe

Maria Valtorta

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE ORAZ O MATCE BOŻEJ

„Rozważania różańcowe” to książka składająca się z dwóch części, zawartych w jednej książce.

Pierwsza zawiera 20 wizji wybranych z „Poematu Boga-Człowieka”, stanowiącego zapis wizji włoskiej mistyczki Marii Valtorty (1897-1961) odnoszących się do życia i działalności Jezusa Chrystusa. Wizje różańcowe są więc zaledwie okruchem z ogromnego dzieła.

W części drugiej opublikowano ponad 50 dyktand otrzymanych przez M. Valtortę. Dotyczą postaci, przymiotów, misji Matki Najświętszej. Są to dyktanda w większości nigdy nie publikowane.

ISBN: 978-83-86092-61-1
objętość: 384 strony, format: 145 x 205 mm
oprawa miękka

Link do sklepu

Spis treści części zawierającej dyktanda o Maryi

 • Zdrowaś Maryjo
 • Łaski pełna
 • Pan jest z Tobą
 • Błogosławionaś między niewiastami
 • Błogosławiony owoc żywota Twojego
 • Teraz i w godzinie śmierci
 • Maryja ewangelizowała uśmiechem
 • Kontemplować Maryję
 • Cała piękna
 • Miasto Dawida
 • Z Nazaretu do Betlejem
 • Znak światłości
 • Miłować Maryję
 • «A Jego ojciec i Matka dziwili się…» (Łk 2,33)
 • «Któż jest Moją Matką?» (Mt 12,48)
 • Moje Dzieciątko
 • «Mamo!» – «Synu!»
 • «Niewiasto, oto syn Twój!» (J 19,26)
 • Drugi pocałunek Ducha
 • Wspomnienie w bólu o radości Bożego Narodzenia
 • Nazywajcie Mnie „Mamą”!
 • «Niewiasto, cóż nam odtąd do Siebie?» (J 2,4)
 • «Nowa Ewa była we wszystkim posłuszna Bogu»
 • «Ja, Maryja, miałam udział w odkupieniu niewiasty dzięki Memu Boskiemu macierzyństwu…»
 • Maryja może być nazwana drugorodną Córką Ojca
 • «Będąc bez skazy, nie została nigdy pozbawiona wspomnienia Boga…»
 • «Jej dusza ukazuje się piękna i nieskalana, jaką była w zamyśle Ojca…»