Przesłanie z Medziugorja

PRZESŁANIE Z MEDZIUGORJA. SYNTEZA (1981-2006)

Od 24 czerwca 1981 Matka Boża objawia się jako Królowa Pokoju w Medziugorju, w maleńkiej wiosce w Hercegowinie, w diecezji Mostar. Codzienne objawienia trwają do dziś. Widzący, którzy już są dorośli i założyli rodziny, nadal spotykają się z pielgrzymami, dając świadectwo o Bożej miłości i obecności. Każdego 25 dnia miesiąca Marija Pavlović-Lunetti otrzymuje orędzie dla parafii w Medziugorju i dla świata.
W jednym z pierwszym objawień Maryja powiedziała: „Jestem Królową Pokoju. Świat żyje w grzechu. Jeśli będzie tak dalej postępował, koniec będzie tragiczny. Tylko w pokoju można znaleźć zbawienie, a pokój osiągnie się tylko wtedy, gdy odnajdzie się Boga… Nawróćcie się, nie zwlekajcie, bo nie wiecie, co Pan Bóg dopuści na świat… Bóg nie chce, aby ludzkość cierpiała i ginęła; przyjmijcie poważnie moje prośby.”
Medziugorje, dzięki obecności Matki Bożej i ożywionemu życiu modlitwy, zostało ochronione przed wojną, choć jeden z generałów serbskich mówił, że jego celem w tej wojnie jest zniszczenie Medziugorja…
Orędzie Matki Bożej zawiera między innymi pięć środków walki z szatanem, porównanych przez Maryję do pięciu kamyków Dawida, dzięki którym pokonał on Goliata:

  • MODLITWA (szczególnie różańcowa)
  • EUCHARYSTIA (w miarę możności codzienna)
  • POST (o chlebie i wodzie, w środy i w piątki, oraz inne wyrzeczenia)
  • CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO
  • SPOWIEDŹ ŚWIĘTA (comiesięczna)

Książka stanowi syntezę treści słów Matki Bożej z 25 pierwszych lat objawień. Orędzia te zostały pogrupowane tematycznie dla ukazania, iż Swą obecnością Maryja pragnie w nas zbudować duchową świątynię, mocną i trwałą, prowadząc nas do świętości. Publikacja, która stanowi tłumaczenie i rozwinięcie myśli zanotowanych przez belgijskiego jezuitę o. Guy Verhaegena, daje doskonałą, jasną odpowiedź tym, którzy twierdzą, że Matka Boża mówi nieustannie jedno i to samo i brak w Jej przesłaniach konkretów. 

ISBN: 83-86092-85-8
objętość: 112 stron, format: 145 x 205 mm
rodzaj oprawy: broszurowa, miękka, foliowana

Link do sklepu

Więcej o Medziugorju na naszej stronie poświęconej wyłącznie temu miejscu objawień. Zob. też: Film DVD o Matce Bożej i Jej przesłaniu.