Błaganie Odkupiciela

BŁAGANIE ODKUPICIELA „Z GŁOŚNYM WOŁANIEM I PŁACZEM” DO POŚWIĘCONYCH MU DUSZ

Dla kogo jest ta książka i zawarte w niej przesłanie? Dlaczego dobrze jest je ogłaszać i wysławiać? „Błaganie Odkupiciela” to jakby podręcznik duchowości, dany przez dobroć Boga tym osobom, które pragną całkowicie do Niego należeć, poświęcić się Mu. Chociaż tytuł tej książki mógłby sugerować, że jej adresatami są wyłącznie osoby, które w sposób szczególny poświęcają się Bogu w kapłaństwie lub różnych formach życia zakonnego, to jednak nie można tylko do nich zawężać kręgu odbiorców tej lektury. Książka została napisana przez anonimową francuską zakonnicę. Nie zawiera jednak jej przemyśleń i rozważań, lecz – jak zaświadczyli jej przełożeni – zapis najgłębszych pragnień Serca Jezusowego. A czyż takie pragnienia mogą być skierowane wyłącznie do jakiegoś wąskiego kręgu odbiorców? Czy jest ktoś otwarty na dobro i prawdę, kto nie chciałby usłyszeć pragnień Boskiego Serca, zrozumieć ich i dostosować do nich całego swojego życia?

Odkupiciel skierował „Błaganie” 29 marca 1936 r. do francuskiej zakonnicy, a następnie dyktował jej przez kilka lat komentarze do Swojej prośby. Ona doskonale je pojęła i na nie odpowiedziała. Podjęła bowiem misję szerzenia Błagania i nieustannie się modliła, aby było ono poznane przez wszystkie dusze, zwłaszcza konsekrowane – kapłanów i osoby zakonne – do których odnosi się ono w szczególności. Zrozumiane i praktykowane „Błaganie” miało się stać jednym ze środków, jakim Najświętsze Serce posłużyło się, aby ocalić świat: „O, nie ukrywajcie tego skarbu, gdyż pozbawilibyście się wielu łask i sprawilibyście Mi wielkie cierpienie! Raczej ujawniajcie go, jak to tylko możliwe! Błagam was o to. Nadeszła godzina, w której skarb Mojego Błagania powinien iskrzyć się coraz bardziej w duszach, aby się rozszerzyło Moje wielkie odkupieńcze Królestwo. W tej sprawie liczę zwłaszcza na was. Nie zawiedźcie Mojego oczekiwania.” (1937)

Zatwierdzenie wydania w języku angielskim:

Dzięki działaniu Bożej Opatrzności miłującego Ojca miałem możliwość zapoznać się z najbardziej niezwykłymi objawieniami prywatnymi spisanymi pod koniec lat 30-tych ubiegłego stulecia w książce „Cum Clamore valido” przez anonimową zakonnicę z zakonu kontemplacyjnego we Francji. Otrzymałem wydanie tych orędzi w języku angielskim zatytułowane „Wezwanie Odkupiciela do dusz konsekrowanych”[1] od Logos Institute w USA.
Muszę przyznać, że w czasie czytania tej książki i po zakończeniu czułem się przytłoczony przez wezwanie naszego Pana, jakie objawił tej francuskiej zakonnicy kontemplacyjnej. Wszystko, co nasz Zbawiciel chciał przekazać tej anonimowej siostrze, zawiera przesłanie zapisane w dniu Wszystkich Świętych 1940 roku: Dusze konsekrowane, świętymi bądźcie.
Gorąco polecam tę książkę duszom konsekrowanym oraz osobom świeckim. Jestem przekonany, że wezmą one pod rozwagę i głęboko do serca wezwanie naszego Pana, aby być świętymi. Jestem o tym przekonany, ponieważ wezwanie do świętości jest uniwersalne. Jak wiele osób świeckich spośród wiernych Kościoła Katolickiego wraz z tak wieloma konsekrowanymi duszami zostało oficjalnie wyniesionych na ołtarze!
Tolle et lege! Tak, weź tę książkę i czytaj!

+ Francis Micallef Adeodat od Wniebowziętej, OCD[2]

[1] Tytuł w języku angielskim brzmi The Redeemer’s Call to Consecrated Souls: Cum Clamore Valido („With Loud Cries and Tears” Heb 5:7).
[2] Przez 23 lata o. Francis (ur. 17 grudnia 1928 na Malcie) był Wikariuszem Apostolskim i Biskupem Kuwejtu.

ISBN: 978-83-947703-1-0
format 210 x 147 mm
oprawa: miękka/twarda oprawa, objętość 304 strony.

Link do sklepu: [oprawa twarda] [oprawa miękka]

TAJEMNICA ZGROMADZENIA SACRE-COEUR ZOSTAŁA UJAWNIONA! Książka przedstawiająca dzieje Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur), zatytułowana „La Société du Sacré-Coeur dans le monde de son temps 1865-2000”, dzieje Zgromadzenia założonego przez św. Magdalenę Zofię Barat ujawnia na str. 366, że przesłania Zbawiciela „Błaganie Odkupiciela do poświęconych Mu dusz” otrzymała siostra Amélie de Gibergues (1870-1941) należąca do tego właśnie Zgromadzenia! Druk książki w roku 1943, w dwa lata po śmierci zakonnicy, aż do dnia dzisiejszego odbywa się bez ujawniania osoby, która doświadczyła tych niezwykle przejmujących przesłań. Książka zawiera pozytywne świadectwa przełożonych i imprimatur. Cieszymy się bardzo, że nasze Wydawnictwo, które od zawsze związane jest przesłaniami Najświętszych Serc Jezusa i Maryi mogło udostępnić tę książkę polskim Czytelnikom – oby z jak największym pożytkiem duchowym dla pocieszenia cierpiącego Serca Odkupiciela.