Modlitwy wigilijnego wieczoru

MODLITWY WIGILIJNEGO WIECZORU w rodzinie

1. Pożegnanie Adwentu.

Cala rodzina, zgromadzona przy stole wigilijnym odświętnie nakrytym, odmawia lub śpiewa Anioł Pański dla uczczenia tajemnicy Wcielenia i Narodzeniu Pańskiego.

2. Zapalenie świecy.

Ojciec lub matka rodziny zapala świecę na stole, a ktoś inny, np. dziecko, zapala światła i lampki na choince.

Ojciec: Blisko dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, oczekiwany Zbawiciel. Opowiada nam o tym Ewangelia św. Łukasza. Stojąc posłuchajmy jej z wiarą tak, jak to czynili nasi przodkowie.

3. Czytanie Ewangelii: Łk 2,1-14.

Kolęda: Wśród nocnej ciszy…

4. Wspólna modlitwa.

Ojciec lub matka rodziny odmawia np. niżej podane prośby, wszyscy odpowiadają: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której posłałeś nam swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Prosimy Cię:

– Udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju. W.: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

– Obdarz także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych pokojem tej nocy. W.: Ciebie prosimy…

– Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych, głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy. W.: Ciebie prosimy…

– Naszych zmarłych (wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały. W.: Ciebie prosimy…

Ojciec: Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego Syna Twojego; spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego światła w naszym codziennym postępowaniu. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen. Ojcze nasz…

5. Łamanie się opłatkiem.

Ojciec rodziny: A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem – chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.

Ojciec rodziny składa wszystkim życzenia i przełamuje się opłatkiem najpierw z matką, a potem z pozostałymi członkami rodziny. To samo czynią następnie wszyscy obecni.

6. Spożywanie wieczerzy przebiega w atmosferze wzajemnego braterstwa i życzliwości.

W czasie wieczerzy należy wyłączyć telewizor.

7. Śpiew kolęd i wymiana upominków.

Po wieczerzy świąteczny nastrój podtrzymujemy śpiewem kolęd i wzajemnym obdarowywaniem się upominkami. Przy choince, w nastroju świątecznym oczekujemy na Pasterkę, Ucztę świąteczną całej parafii.

Źródło: Droga do Nieba – modlitewnik diecezji gliwickiej i opolskiej.