M. Kaszowski – Śmierć i wieczne istnienie

Ks. Michał Kaszowski

WIELKIE TAJEMNICE. ŚMIERĆ I WIECZNE ISTNIENIE

Ponieważ każdy człowiek styka się ze śmiercią, która wcześniej czy później dotknie również jego samego, dlatego wytwarza sobie jakąś jej wizję. Czy jednak człowiek może w pełni przeniknąć tajemnicę końca swojego ziemskiego życia, tajemnicę śmierci?
Tak, może w pewnym stopniu ją przeniknąć, ale musi się oprzeć na wiedzy kogoś, kto zna prawdę o śmierci i nie rozpowszechnia jedynie swych subiektywnych wyobrażeń i poglądów. Musi się oprzeć na odpowiednim autorytecie, którym ostatecznie jest wszechwiedzący Bóg.

Książka, będąca pierwszym tomem z serii „Wielkie Tajemnice”, próbuje udzielić odpowiedzi – opartej na wierze Kościoła – na różne pytania o charakterze eschatologicznym, takie jak:

  • Skąd się wzięła śmierć?
  • Dlaczego istnieje ona pomimo dzieła Odkupienia dokonanego przez Syna Bożego, Jezusa Chrystusa?
  • Co się dzieje z umierającym człowiekiem, z jego „ja”, z jego osobowością, z jego życiem psychicznym?
  • Na czym polega wyjście przez śmierć poza ziemską przestrzeń, czas i historię? I wiele innych pytań…

Ten tom jest refleksją nad sposobem istnienia zmarłych od chwili ich śmierci do zmartwychwstania ciał. Lektura ubogaca poszukujących jedynej Prawdy bogactwem przemyśleń Autora, który ukazując, w charakterystyczny dla siebie sposób – jasno, prosto i jednoznacznie – nauczanie Kościoła katolickiego, nie stroni od refleksji nie tylko nad pismami teologów, ale też mistyków oraz świętych.

Spis treści

Wprowadzenie
1. Śmierć dopuszczona przez Boże Miłosierdzie
2. Następstwo grzechu zamienione przez Chrystusa w narzędzie zbawienia
3. Śmierć istnieje, chociaż Chrystus dokonał dzieła odkupienia
4. Śmierć – nauczycielka przemawiająca głośno i zdecydowanie
5. Umierający mówią do żyjących
6. Bolesna śmierć bliskich
7. Śmierć ciała, śmierć duszy, śmierć wieczna i „śmierć śmierci”
8. Śmierć nie pozbawia człowieka istnienia
9. Przejściowe naruszenie jedności natury ludzkiej przez śmierć
10. Nieśmiertelna dusza nadal istnieje po śmierci człowieka
11. Biblijne i filozoficzno-teologiczne określenia duszy
12. Pozorne zniszczenie całego życia przez śmierć
13. Osobą – na ziemi i osobą – w wieczności
14. Ludzkie „ja” istnieje po śmierci
15. Świadomość ludzka na ziemi i po śmierci
16. Czy wszystkie uzdolnienia człowieka giną w chwili śmierci?
17. Myślenie i poznanie nie kończy się z chwilą śmierci
18. Pamięć u zmarłych
19. Wolna wola nadal istnieje
20. Problem odczuwania i cierpienia po śmierci
21. Zdolność do kontaktu z innymi bytami osobowymi
22. Bierność czy aktywność po śmierci?
23. Wyjście poza ziemską przestrzeń przez śmierć
24. Wyjście poza ziemski czas i wejście w wieczność przez śmierć
25. Czy śmierć odrywa od ziemskiej historii zbawienia?
26. Stopniowe realizowanie się wydarzeń eschatologicznych pomimo znajomości przyszłości przez Boga i wieczności Jego działań
27. Co nie następuje w chwili śmierci człowieka?
28. Niezmienność i zmienność po śmierci
29. Śmierć nie rozpoczyna nowego wcielenia się duszy
30. Słabość materialistycznego podejścia do śmierci i duszy ludzkiej
31. Teoria „śmierci totalnej”
32. Manipulacja nie tylko wtedy, gdy mówi się o śmierci i o duszy
33. Tendencyjne metody interpretowania Pisma Świętego

objętość: 336 stron, format: 145 x 205 mm
rodzaj oprawy: miękka, klejona, foliowana
ISBN: 978-83-86092-94-9

Autor, od chwili uzyskania tytułu doktora teologii na Uniwersytecie Katolickim w Louvain w Belgii (1977), był wykładowcą na katolickich uczelniach. Obecnie prowadzi własny serwis internetowy http://www.teologia.pl. Jest redaktorem i tłumaczem niektórych ksiąg „Poematu Boga-Człowieka” oraz konsultantem polskiego wydania „Prawdziwego Życia w Bogu”.

Link do sklepu