M. Crawley-Boevey – Adoracja nocna w rodzinie

Ojciec Mateo Crawley-Boevey

ADORACJA NOCNA W RODZINIE – Modlitewnik

„Urągania i boleści złamały Serce Moje…
I czekałem, kto by się nade Mną użalił,
a nikt Mnie nie pocieszył, nikogo nie znalazłem…
Ty przynajmniej miłuj Mnie…”

O duchu wynagrodzenia, jakim powinno tchnąć Dzieło Adoracji Nocnej, najlepiej świadczą słowa twórcy Ruchu, wyrażone w jednej z jego Odezw:
«Nalegam, jak w poprzednich moich wezwaniach, na krucjatę Adoracji Nocnej w Ognisku Rodzinnym. A gdy już widzę, iż płomień już się żarzy, że ogień już tryska, z ufnością wyciągam rękę i żebrzę jałmużny pokutnej miłości od tak wielu mężczyzn i kobiet, którzy w tym kraju są przyjaciółmi i apostołami Boskiego Serca…
Powodzenie nadzwyczajne tej bardzo pięknej krucjaty w całej Europie i w rozlicznych krajach Ameryki z pewnością cię zachęci, bo cię objaśni, iż wyżej wspomniana Adoracja, jest pełną prostoty i bardzo przystępną, lecz rozumie się, dla serca gorliwego i kochającego…
Adoratorzy, to jakby gwiazdy żywe, gwiazdy, które kochają i wynagradzają tak, jakby były przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, które modlą się i pokutują w ukryciu swego własnego domu…»

ISBN: 978-83-86092-53-6
objętość: 48 stron (format: 105 x 145 mm)
rodzaj oprawy: broszurowa, foliowana, szycie drutem

Autor, o. Mateo Crawley-Boevey ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, zawarł w książeczce informacje o:

  • celach i założeniach Ruchu Adoracji;
  • zasadach przynależności;
  • zatwierdzeniu Ruchu przez Kościół;
  • modlitwy i rozważania na czas adoracji.

Książeczka uzupełniona została kilkoma aktami poświęcenia się Najśw. Sercu Pana Jezusa. Autor – zmarły w 1961 roku – u progu kapłaństwa cudownie uzdrowiony, w kaplicy Najświętszego Serca w Paray-le-Monial, z nieuleczalnej choroby, poświęcił całe swoje życie na propagowanie kultu Serca Bożego, a zwłaszcza adoracji nocnej i intronizacji.

Inne publikacje:

1. O. Mateo – Moje Serce cię słucha. 9 godzin świętych
2. O. Mateo – Zbliż się z ufnością do Mojego Serca
3. Dzieło intronizacji Najświętszego Serca według założyciela, o. Mateo

Link do sklepu