San Nicolas – orędzia i modlitwy

Orędzia i modlitwy Matki Bożej w San Nicolas

W mieście San Nicolas w Argentynie, położonym około 20 kilometrów na północ od Buenos Aires, pod koniec XX wieku Matka Boża objawiała się prostej, skromnej kobiecie, mężatce i matce dwóch córek. W czasie od 25 września 1983 roku do 11 lutego 1990, w sposób nadprzyrodzony przekazywała jej orędzia dla świata.
Lokalne władze Kościoła i miejscowy biskup potraktowali sprawę poważnie i z akceptacją, ponieważ wyniki badań specjalnie ustanowionej komisji były pozytywne. Liczne nawrócenia, uzdrowienia i świadectwa o uzyskanych nadzwyczajnych łaskach świadczyły o zdrowych owocach objawień. Widzącą Gladys Quiroga de Motta, bardziej znaną jako Gladys de Motta poddawano wielokrotnie badaniom lekarskim i psychiatrycznym.
W rezultacie uznano ją za osobę zdrową i zrównoważoną. Jak wiadomo, uznanie objawień prywatnych przez władze Kościoła miejscowego jest ważne w procedurze oficjalnego uznania.
Na pamiątkę pierwszego objawienia, dnia 25 każdego miesiąca odbywa się w San Nicolas uroczysta procesja ku czci Matki Bożej. Biorą w niej udział liczni pielgrzymi, duchowni i często biskup.
W 1990 roku z okazji światowej pielgrzymki duchowieństwa, przybyło tam około 60 tysięcy kapłanów. Dziś San Nicolas jest jednym z najważniejszych miejsc kultu Matki Bożej.
W miejscu wskazanym przez Maryję, na Jej życzenie wzniesiono katedrę. W 1987 roku Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Argentyny, gdy przelatywał nad San Nicolas, prosił, aby zniżyć helikopter, ponieważ chciał zobaczyć miejsce zapoczątkowanej już budowy.
Matka Boża przekazała za pośrednictwem Gladys de Motta ponad 1800 orędzi dla świata. Zaopatrzone w Imprimatur biskupa San Nicolas, Mgrs Domingo Salvador Castagna, wydane zostały w języku hiszpańskim
w listopadzie 1990 roku. W tłumaczeniu angielskim wydano je w Stanach Zjednoczonych w 1991 roku.
Niektóre orędzia zawierają modlitwy podyktowane przez Matkę Bożą. Są krótkie i piękne w prostocie. Wybrałam większość z ich i przetłumaczyłam na język polski. Wydawnictwo Faith Publishing Company w Milford, w Ohio, w Stanach Zjednoczonych udzieliło mi zezwolenia na opublikowanie ich w Polsce, w moim tłumaczeniu na język polski.

WEZWANIA DO MODLITWY
Matka Boża zna trudności człowieka, który stara się żyć według Ewangelii. Rozumie jego walkę z własnymi słabościami, pokusami, różnymi przeciwnościami i wie na jakie niebezpieczeństwa, pułapki i ataki szatana jest narażony. Każdy człowiek jest dzieckiem Maryi i Ona pragnie wszystkich ludzi prowadzić do zbawienia i chronić od zła.
Najbardziej kochająca Matka nie chce tracić swoich dzieci, dlatego w swoich orędziach przekazywanych przez mistyków poucza, wyjaśnia, tłumaczy, wskazuje drogi wyjścia i środki prowadzące do nawrócenia, do pojednania, do pokoju. Prosi o post i modlitwę. W Fatimie Matka Boża powiedziała, że wiele dusz idzie na wieczne zatracenie, ponieważ nie ma nikogo, kto by się za nie modlił i to jest powodem Jej wielkiego bólu, który ujawnia się czasami w sposób widoczny dla ludzi w formie łez. Płaczą figury i obrazy Matki Bożej, jak na przykład w Akita, w Syrakuzach i w wielu innych miejscach na świecie.
W San Nicolas powiedziała:
„Nie ustawajcie w modlitwie. Módlcie się więcej za innych, niż za siebie.” (9.12.1983)

„Moje dzieci, otwórzcie swoje oczy i wznieście je do góry. Tutaj jest wasza Matka. Wszyscy, którzy odkryją Moje Serce, znajdą w nim swoje odbicie. Niech Duch Święty będzie zawsze z wami. Módlcie się, aby tak się stało”. (25.12.1984)

„Proszę was o modlitwy, ponieważ modląc się jesteście blisko Boga. Niech On wypełni wasze życie, a będziecie bezpieczni na zawsze. Amen.” (21.03.1984)

„Pragnę nawrócenia świata; dość już nieposłuszeństwa Bogu. Dzieci, módlcie się, aby tak się stało”. (24.02.1984)

„Córko moja, ponownie proszę o modlitwę. Ona będzie ochraniać Moje Serce od znoszenia obrazy, jaką znosi Moje Serce z powodu ciężkich zniewag zadawanych Mojemu Synowi. Ona złagodzi ból ran otrzymywanych przez Jego Serce, a także powstrzyma rozlewającą się rzekę niegodziwości, aby nie czyniła więcej spustoszeń.
Modlitwa przynosi owoce ponad wyobrażenie. Niech Imię Pana będzie wzywane dziś i na wieki”. (23.03.1988)

„W dniach bólu, męki, cierpienia, duchowej posuchy, zwracajcie się z błaganiem do Boskiego Serca Mojego Syna, a On zamieszka w waszych sercach. On uspokoi was i znajdziecie w Nim nagrodę. Pragnijcie Boga, moje dzieci, a Bóg ugasi wasze pragnienie. Chwała niech będzie Niebu.” (15.07.1985)

„Niech nikt nie będzie nieświadomy, że Najświętsze Serce Jezusa cierpi z powodu nieufnych i z powodu tych wszystkich, którzy Go obrażają. Niech ten, kto kocha Jezus Chrystusa miłuje Go jeszcze bardziej i niech modli się żarliwie za dusze, które pozostają obojętne na Jego cierpienia. Chwała niech będzie Zbawicielowi.” (5.09.1986)

„Gladys, módl się za tych, którzy są najbardziej oddaleni, za tych, którzy są podzieleni przez złość i nienawiść. Módl się za cierpiących z głodu i za bezbronnych. Moje Serce jest z tymi, którzy cierpią. Moje Serce wlewa miłość do słabych serc. Niech ta prawda będzie znana wszystkim moim dzieciom. Niech będzie błogosławiony Jezus Miłosierny”. (1.05.1988)

„Moje Serce jest potężne, ale nie może nic uczynić, jeżeli w sercach ludzi nie ma dobrej woli. Środkiem prowadzącym do ocalenia dusz jest modlitwa i nawrócenie. Każda dusza musi się przygotować, aby nie była uwięziona na wieki. Amen” (21.03.1988)

„Zwracam się do wszystkich moich ukochanych dzieci: Weźcie do ręki Różaniec i odmawiajcie go z prawdziwie chrześcijańską żarliwością. Módlcie się, a będziecie czuli, że jesteście chronieni od zła. Módlcie się i pokładajcie nadzieję w waszej Matce. Jezus Chrystus, Boska Miłość, Najczystsza Miłość chce was widzieć pokornymi, ufającymi, nawróconymi i poświęconymi Jego Najświętszemu Sercu. Głoś o tym. Chwała Niebiosom.” (19.06.1988)

„Córko, szatan działa groźnie, nie dziwcie się. On atakuje bez litości. Zniekształca wszystko, fałszuje, czego może się dotknąć. Módlcie się, ponieważ modlitwa umacnia. Wy jesteście wzywani do modlitwy przez Jezusa. Niech będzie błogosławiona modlitwa wznoszona do Boga. Amen.” (11.09.1985)

MODLITWA JEST DIALOGIEM
Modlitwa jest dialogiem między Bogiem i człowiekiem. Święty Augustyn pisze: „Gdy modlisz się, ty mówisz do Boga. Gdy czytasz Pismo Święte, On mówi do ciebie”.
Bóg wszechmogący mówi do człowieka nie tylko przez Biblię, lecz przez wydarzenia i przez natchnienia. Przemawia do sumienia, do serca, do duszy, przez łaskę; a każda łaska jest niepowtarzalna, inna.
„Bóg nie kopiuje. Stać Go na to.” (Ksiądz W. Sedlak) Każdego człowieka Pan Bóg traktuje indywidualnie i kocha tak, jak gdyby był dla Niego skarbem najdrogocenniejszym.
Ludzie wierzą, że Bóg odpowiada na modlitwy i wyrażają swoją wdzięczność w wotach, świadectwach i podziękowaniach w różnych formach, w wielu miejscach na ziemi.
Ludzie modlą się zbiorowo, w grupach, w rodzinie, indywidualnie. Głośno i cicho. Według modlitw znanych, nauczonych, z książeczek, własnymi słowami lub śpiewem. Czytanie Pisma Świętego jest także modlitwą.
Gdy byłam małą dziewczynką myślałam, że człowiek modli się tylko wtedy, gdy wypowiada słowa. Kiedyś później ksiądz spowiednik zadał mi taką pokutę: „Teraz idź przed Tabernakulum, uklęknij i spędź dziesięć minut z Panem Jezusem. Nic Mu nie mów. Patrz na Niego”. Wtedy zrozumiałam, że modlić się można także bez słów.
Modlić się trzeba z wiarą. Modlić się nieustannie, to znaczy pamiętać o Bożej Obecności. Jeżeli jesteśmy otwarci na Boga, jeżeli zawierzamy Mu siebie i pozwalamy posługiwać się nami, wówczas Bóg może przez nas działać, ale mimo, że jest Wszechmogący nie może działać tam, gdzie serca ludzkie zamknięte są dla Niego. W takiej sytuacji, w odniesieniu do naszych ziemskich spraw, najpiękniejsze obietnice wielu osób na odpowiedzialnych stanowiskach, nie są spełniane, ponieważ nie są oparte na Bożej nauce i Jego przykazaniach. Człowiekowi wydaje się, że to on rządzi światem i na ogół nie jest skłonny przyznawać się do własnej pychy, która jest jednym z grzechów głównych. Chętniej obwinia się innych za własne niedoskonałości i tak powstają nieporozumienia, niezgoda, podziały i walki. Wówczas wytwarza się klimat sprzyjający do działania złego ducha.
Każda modlitwa osobista jest inna. Przez modlitwę buduje się wciąż między człowiekiem i Bogiem. Panu Bogu można powiedzieć cokolwiek człowiek myśli i czuje. Choć On wie o nas wszystko, zaprasza, aby przychodzić do Niego z prostotą maluczkich. Nie trzeba formułek. Do jednej z mistyczek, Gabrieli Bossis powiedział, że nie największą ilość modlitw wzrusza Boga, lecz sposób, w jaki do Niego mówimy. On pragnie, abyśmy przychodzili do Niego z otwartym sercem, by ono wyrażało miłość do Boga i do bliźniego. Wiemy, że zanim zaczniemy się modlić, winniśmy w sercu swoim wybaczyć bliźniemu. Pan Bóg nie chce, abyśmy wielbili Go słowami, gdy serca nasze są daleko od Niego.
Modlitwa jest też jednym ze sposobów okazania miłości bliźniemu. Przez modlitwy pomaga się Bogu ratować dusze. Pomaga się bliźnim przez wypraszanie łask żywym i tym, którzy w czyśćcu oczekują pomocy. Przez modlitwę łączymy się z całym Niebem. Nie tylko z Matką Bożą, lecz także z Aniołami, ze świętymi, z duszami zmarłych.¬ Modlimy się z nimi, za nich, do nich, a oni wstawiają się za nami przed Bogiem. Przez modlitwę przybliżamy się do Boga i poznajemy Boga. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał odkrywanie Chrystusa wciąż od nowa i coraz lepiej, najpiękniejszą przygodą naszego życia. Przez modlitwę poznajemy coś, czego nie można dowiedzieć się z internetu. Człowiek poznaje czego Bóg chce od niego osobiście.
Osobistych intencji jest tyle, ilu ludzi. Pan Bóg pragnie, aby mówić do Niego swobodnie. Jak do Ojca, jak do przyjaciela, jak do brata, lecz nigdy nie należy zapominać, że jest Bogiem. Modlić się można spontanicznie, krótko, pośród zajęć, w odpoczynku, w podróży, na spacerze, w samotności i w każdej szczególnej potrzebie. Pan Bóg pragnie, aby Go adorować, dziękować Mu, aby ofiarowywać Mu nasze cierpienia w połączeniu z Męką Jezusa. Każde westchnienie, każda myśl, spojrzenie skierowane ku Bogu jest modlitwą. Gdziekolwiek człowiek jest, w każdej chwili może mówić do Wszechmogącego i Wszechobecnego Boga. On słyszy i słucha. Wzywanie Ducha Świętego jest także modlitwą.
Matka Boża prosi, aby modlić się w Jej intencjach, ponieważ szatan stara się zniweczyć Jej plany, a zarazem Boże plany, które zawsze skierowane są ku naszemu dobra. Obecny okres, w którym objawia się, nazywa się, nazywa czasem łaski.
Poucza nie tylko jak się trzeba modlić, lecz także jak żyć i jak postępować. W świecie pełnym chaosu, niepewności i zagrożeń. Wskazuje drogi prowadzące do pokoju, do radości i do szczęścia.

MODLITWA BRONIĄ PRZECIWKO ZŁU.
Jakkolwiek przez modlitwę możemy pomagać innym, człowiek, który modli się, niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju życia duchowego się znajduje, potrzebuje Bożego wsparcia, aby wytrwać i nie ulec pokusie. Każdy bowiem narażony jest ustawicznie na ataki szatana, który zawsze stara się człowieka zniechęcić i szkodzić mu. Z właściwą sobie przebiegłością wykorzystuje każdy odpowiedni moment na swoje działanie, a szczególnie wtedy, gdy zapał słabnie, gdy chwieje się wiara, albo kiedy pod ciężarem trudnych doświadczeń i niepowodzeń zmniejszają się siły.
Pan Bóg, który zna ludzkie potrzeby, udziela nam zachęty i pomocy z hojnością najbardziej kochającego Ojca, z różnorodnością sposobów i z mocą Wszechmogącego Boga – wedle Swojej Woli. Mówi do nas przez objawienia Jezusa i Maryi i za pośrednictwem dusz wybranych. Matka Boża stara się, abyśmy zrozumieli jaką wartość ma modlitwa. Ona pragnie, abyśmy wierzyli w to, co Jezus mówi w Ewangelii o potędze modlitwy, a także aby modlitwa stała się dla nas radością i potrzebą dnia codziennego.
Świat nie jest statyczny. Wedle słów ks. Włodzimierza Sedleka, to „dynamika, zmaganie się dobra ze złem.” Technologia Ewangelii”) Papież Franciszek przypomina, że zło jest silne i nieustannie atakuje wszystko, co dobre i święte. Mówi, że diabeł nie jest mitem. On istnieje i musimy z nim walczyć; i nie jest to byle jaki konflikt. To walka przeciw diabłu i tym, którzy do niego należą, a chodzi o wielką stawkę – o dusze. Papież zalecił używać w tej walce potężnej broni, jaka jest modlitwa.
Nie zawsze łatwo jest rozpoznać złego ducha, ponieważ lubi ukrywać się pod pozorami dobra i pięknymi słowami, jak na przykład prawda, sprawiedliwość, wolność i pod innymi szlachetnymi, wzniosłymi hasłami. Bez wątpienia dlatego właśnie Ojciec Święty zachęca do czuwania z modlitwą i błaganiami.

KRÓTKIE MODLITWY
Krótkie modlitwy, które Pan Bóg dodaje do tych, które już znamy lub odmawiamy są niewątpliwie formą pomocy. Skłaniają do refleksji. Przypominają, że Bóg jest z nami w różnych sytuacjach, sprawach, problemach dużych i małych. On nie chce, abyśmy czuli się osamotnieni.
Krótkie modlitwy przekazane przez Gladys de Motta wyrażają prośbę o wybaczenie i żal za grzechy. Prośby o pomoc, aby trwać przy Bogu i prośbę o wybawienie od wszelkiego zła. Wyrażają wiarę, uwielbienie, ufność, nadzieję, zawierzenie Bogu i dziękczynienie, a także poczucie zagubienia, niepewności, lęki i obawy tych, którzy pragną wierzyć w Boga. Są modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa i do Ducha Świętego. Są modlitwy do Matki Bożej i modlitwy wyrażające wdzięczność tych, którzy odczuli już łaskę Bożą.
Modlitwy podyktowane przez Matkę Bożą w San Nicolas są piękne w prostocie. Oto przykłady:

Boże, Ojcze Wszechmogący, który wybrałeś Maryję, jako Matkę Twojego Syna, przyjdź do nas przez Maryję, pośredniczkę Twoich łask. (4.03.1986)

Jestem biednym, chorym grzesznikiem. Oto upadam do stóp Twoich i proszę uzdrów mnie. Zbaw mnie. Weź moje serce. Matko, daj mi Twoją miłość. Amen. (25.11.1984)

O mój Panie Boże, wzywam Cię w moim smutku. Przybliż się do dusz, które mnie obrażają. Przyjdź blisko i obudź je. Amen. (16.10.1985)

Błagam Cię Panie, niech Twoje oczy spoczną na wszystkich Twoich dzieciach, aby stały się doskonalsze i, aby w Tobie znalazły sens i powód do życia. Amen.

Panie Boże, ulżyj Twoim dzieciom, którym brak jest zdrowia i które potrzebują Twojej Miłości. Przynieś ulgę ich duszom, pociesz ich Panie. Przebacz ich grzechy, a kiedy powołasz ich przed Swoje Oblicze, pozwól im wejść do Twojego Królestwa. Amen. (24.05.1984)

Ojcze, wybaw nas od wszelkiego zła. Przez Twoją świętą mądrość zachowaj nas od wszelkiego grzechu. W imię tych, którzy Cię kochają, wprowadź nas na właściwą drogę. Amen. (12.12.1983)

Panie wziąłeś moje życie i ja ufam Tobie. Usłysz mnie Jezu, pociesz moje serce, umocnij mojego ducha, odsuń ode mnie każdą chorą myśl. Prowadź mnie ze swoją prostotą. Wiem, że tylko w ten sposób otrzymam Twoje błogosławieństwo na Sądzie Ostatecznym. Amen. (6.03.1984)

Panie Boże, nie okrywa mnie już mgła. Wszystko jest jasne z powodu Ciebie. Ty mnie ochraniasz swoją nadzwyczajną Miłością.
Panie chwalę Cię i uwielbiam Cię. Zerwałeś moje łańcuchy. Moje serce wzywa Twojego Imienia. Niech Twoje Światło rozjaśnia moje dni na zawsze. Amen. (12.03.1984)

Boże mój, Swoją mocą odmieniłeś mnie całkowicie. Od dziś Ty żyjesz we mnie. Ty zawsze mnie pocieszasz. Dajesz oddech dla mego życia, ponieważ bez Ciebie jestem niczym. Niech Twoja Wola wypełni się we mnie. Amen. (23.03.1984)

Duchu Święty, który jesteś Potęgą i Światłem, dziękujemy Ci za siłę, którą nas podtrzymujesz, abyśmy mogli iść. Ty, który przenikasz do głębi naszego istnienia i ożywiasz płomień naszej wiary, wybaw nas od wszelkiej nieczystości, jaka pozostaje w naszych sercach. Przez Twoją Miłość prosimy Cię abyś uczynił nas godnymi przejścia przez bramy wieczności. Amen. (29.05.1984)

Duchu Czysty, który przybywasz, aby wylać swoje Dary na biednego grzesznika, przygotuj moje serce i zachowaj mnie od pokus świata, abym mógł być zaakceptowany przez Ciebie. Lęk nie ma do nie dostępu, ponieważ przybliżyłeś się do mnie. Podążam ufnie w kierunku Twojego wspaniałego, oczyszczającego Światła. Bądź pochwalony na wieki. Amen. (9.06.1984)

Najświętsze Serce Jezusa proszę Cię kieruj moimi krokami, ponieważ jestem słaby. Chroń mnie i błogosław mi. Bądź błogosławiony Panie, bo w Twoim Sercu jest zbawienie. Działaj we mnie zgodnie ze Swoją wolą. Amen. (29.06.1984)

Najświętsze Serce Jezusa oczyść mnie. Duchu Święty żyj we mnie. Trójco Przenajświętsza ogarnij mnie. Amen. (12.08.1985)

Mój Boże, dopomóż mi widzieć jasno. Niech nie pozostaję zdezorientowany. Wyciągnij mnie z tego labiryntu bez wyjścia. Dopomóż mi, gdyż jestem zgubiony. Daj mi wiarę, której mi brak. Chcę wierzyć w Ciebie. Nie pozwól mi utonąć z tym wszystkim, co mnie wewnątrz przygniata. Obiecuję Panie, że ofiaruję moje dni dla Ciebie. Amen. (10.07.1984)

Panie Boże, bardzo pragnę znaleźć Cię, szanować Twoje Imię, miłować Cię na wieki i odziedziczyć Twoje Królestwo. Amen. (25.11.1985)

Bądź błogosławiony Panie Światła, ponieważ Ty mi błogosławisz. Ty zsyłasz na mnie Swojego Ducha i okazujesz mi swoje Miłosierdzie. Wspaniała jest Twoja Miłość, która wywyższa najmniejszych, a obala pysznych. Niech Twoja Wielkość będzie uwielbiona. Amen.

Umiłowany Panie, niech Twoje Imię będzie błogosławione na wieki. Ty dajesz nam Swoje Serce. Chwała Tobie Panie. Ty uczysz nas Swojej drogi, Ty prowadzisz nas z miłością. Chwalę Twoje Imię Panie. Chwała, Chwała niech będzie Tobie Boże. (16.10.1985)

Panie, weź mnie za rękę. Nie chcę zgubić Twojej drogi. Oddal wroga ode mnie. Tylko Ty to potrafisz. Ulecz moje zranione serce. Napełnij je Swoim Imieniem. Amen. (26.12.1985)
Nieustannie poszukuję Twojej łaski. Szukam Twojego Światła, ponieważ ono może mnie zmienić. Powierzam siebie Twojej Boskiej Miłości. Jakże biedny jestem bez Ciebie Panie. Amen. (15.11.1984)

Panie, uczyń ze mnie nową osobę. Powiększ moje serce i napełnij je miłością. Przez Swoją dobroć zlituj się nade mną i spraw, aby moje modlitwy doszły do Ciebie. Amen. (6.01.1985)

Od dziś odrzucam wszelkie zło. Od dzisiaj otwieram się na to, co dobre. Nie będę się wahać w odpowiedzi na Boże wezwanie, ponieważ On okryje mnie chwałą. Amen. (13.01.1985)

Panie Boże, Ty jesteś tak blisko, a my nie widzimy Ciebie. Ofiarowujesz nam Siebie, a my nie przyjmujemy Ciebie, czując obecność, ignorujemy Cię. Z zawstydzeniem prosimy, abyś nam wybaczył. Amen (23.01.1985)

Przyjdź Panie Jezu, ponieważ żałuję za moje błędy i grzechy. Przyjdź do mnie, nie zatrzymuj się, gdyż Ty ocalisz moje życie. Amen. (14.05.1985)

Umocnij mnie Panie swoją niewyczerpaną Miłością. Wejrzyj na moją biedną duszę i zlituj się nade mną. Napełnij wiarą moje serce, moją duszę, całą moją istotę. Weź mnie i prowadź mnie. Bądź błogosławiony. Amen. (10.07.1985)

Matka Boża powiedziała do Gladys, że pragnie, aby Jej dzieci znały błogosławieństwa, które czekają na Boże dzieci i wymieniła je:

Błogosławiony, kto pokłada nadzieję w Bogu.
Błogosławiony, kto otwiera oczy, aby Go zobaczyć.
Błogosławiony, kto Go uwielbia.
Błogosławiony, dla kogo Bóg jest pokarmem.
Błogosławiony, kto oczekuje Jego chwały i uniża się przed Panem.
Błogosławiony, kto szuka zbawienia.
Błogosławiony, kto jest z Nim na zawsze.
Niech Bóg Wszechmogący będzie uwielbiony.
(9.09.1984)

W lutym 1984 roku w San Nicolas Matka Boża powiedziała:
We wszystkich miejscach na świecie, gdzie moje orędzia były przekazywane, może wydawać się, że głoszono je na cmentarzach. Nie było takiej odpowiedzi, jakiej Bóg sobie życzy.
Należy podziwiać niezwykłą miłość Najświętszej Maryi, która nie ustaje przychodzić z pomocą, jakiej w obecnych czasach potrzebujemy. Powiedziała do Gladys:

Moja ukochana córko, dzisiaj mój głos staje się potężny, aby powiedzieć ludzkości: Nie bądźcie obojętni, lecz z uwagą słuchajcie Matki, która z tego miejsca na ziemi okazuje, że dba o swoje dzieci. Ja przynoszę wam środek do walki ze złem, z powodu którego cierpicie w tych czasach ogromnego zagrożenia dla waszych dusz. Tym środkiem jest modlitwa. Naprawdę jest tak, że ciemność i każda akcja złego będzie pokonana modlitwą. Nie ustawajcie w modlitwie, a będziecie wspomożeni. Mów o tym. Chwała niech będzie Zbawicielowi. (24.10.1988)

Módlcie się z chrześcijańską miłością, a modlitwa będzie skuteczna. Módlcie się, a moje macierzyńskie Serce będzie wam towarzyszyć. Módlcie się, a Ojciec Niebieski, który widzi was, przyjmie wasze modlitwy.
Bądźcie pokorni, bądźcie hojni, bądźcie wytrwali. Mówcie o tym. Niech Bóg będzie uwielbiony za swoje Miłosierdzie. (20.03.1989)

ROZWAŻANIE RÓŻAŃCOWE

Matka Boża nie ustaje zachęcać do odmawiania Różańca Świętego. Mówi, że nie jesteśmy dostatecznie świadomi jak bardzo ważna jest modlitwa i jaką jest potęgą, dlatego powtarza swoje wezwania. Za pośrednictwem Gladys przekazała krótkie, pełne prostoty, przepiękne, bo z Jej Serca płynące, rozważania dotyczące tajemnic radosnej i chwalebnej.

Tajemnice Radosne
ZWIASTOWANIE
Nigdy nie czułam się tak radosna, jak w ten dzień, kiedy Święty Archanioł Gabriel oznajmił Mi, że za sprawą Ducha Świętego zostanę Matką Syna Bożego. Nie rozumiałam, ale moja wiara, moja bardzo wielka wiara sprawiła, że od razu powiedziałam TAK.

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY
Odwiedziłam moją kuzynkę Elżbietę, która dzięki łasce Bożej oczekiwała dziecka. Ona nazwała Mnie Błogosławioną między niewiastami. Nadal Mnie tak nazywają i nazywać będą przez wieczność.

NARODZENIE PANA JEZUSA
Po długich godzinach szukania schronienia przybyliśmy Józef i Ja do tej stajenki i tam w noc, kiedy było bardzo zimno, narodził się Jezus. Bardzo biedny, lecz osłonięty moim Macierzyńskim ciepłem.

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Józef, Moje Dziecię i Ja poszliśmy do świątyni. Był tam Symeon i on przepowiedział, że miecz przeniknie moje Serce.

ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI
Znaleźliśmy Jezusa między Doktorami Prawa, nauczającego Słowa Swojego Ojca. On, wówczas w wieku lat dwunastu był największym i najwierniejszymi kaznodzieją. Mój Syn napełnił Mnie radością od chwili Zwiastowania. On napełnia Mnie radością dziś przez to, że pozwala Mi być u Swego boku i wzywać wszystkie dusze do nawrócenia. (25.01.1988)

Tajemnice Chwalebne

ZMARTWYCHWSTANIE
Jezus przepowiedział Apostołom Swoje Zmartwychwstanie. Ja czekałam, ponieważ wiedziałam, że zmartwychwstanie. Nigdy nie wątpiłam w tę zapowiedź. Po wielkim bólu ogromna radość, ponieważ byłam pewna, że jest tam ze Swoim Ojcem.

WNIEBOWSTĄPIENIE
On jest Niebie z Ciałem i Duszą i stamtąd obserwuje serca i przenika je zgodnie ze Swoimi planami.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Święty zstąpił, gdy trwałam na modlitwie z Apostołami. Duch umocnił wszystkie dusze.

WNIEBOWZIĘCIE
Zostałam wzięta do Nieba z ciałem i duszą dzięki Miłosierdziu Ojca, Miłości mojego Syna i Potęgi Ducha Świętego. Z Nieba, wraz z moim Synem wstawiam się przed Ojcem w potrzebach dzieci.

KRÓLOWA NIEBA I ZIEMI
Jestem Matką wszelkiego Bożego stworzenia. Jestem „Niewiastą Obleczoną w Słońce”, „Nową Ewą”, która będzie prowadzić ludzkość do Światła, która pomoże ludziom osiągnąć wieczność. Głoś o tym. Amen. (3.08.1988)

Matka Boża powiedziała do Gladys:
Moja ukochana córko, z każdą godziną, która mija, moja obecność staje się coraz bardziej potrzebna ludzkości. Ta Matka jest bardzo zatroskana o swoje dzieci. Ja zwykłam martwić się tak, gdy Jezus był mały. Bardzo dbałam o niego. Nigdy nie zostawiałam Go, ani on nie zostawiał Mnie. On był kochany przez Józefa i przeze Mnie najbardziej czułą miłością. Gdy dorósł oddalał się na długi czas. Jego dachem nad głową były gwiazdy. Jego kolana były Jego poduszką. Jezus chodził po drogach starając się dotrzeć do serc, aby nawracać dusze.
Dzisiaj Serce Matki ochrania dzieci. Serce Matki, które kocha i pragnie być kochane razem z Sercem Syna. Mów o tym wszystkim swoim braciom. Niech będzie błogosławiony Zbawiciel. (5.08.1988)

Moja droga córko, w ten dzień, w który czcicie Matkę w szczególny sposób, Ja z Nieba patrzę na moje dzieci. Moje światło dotrze do dusz. Moje oczy, pełne miłosierdzia spoczną na tych, którzy cierpią. Moc mojej miłości umocni słabych. Moje macierzyńskie Serce będzie schronieniem dla cierpiących serc. Ja proszę wszystkie moje dzieci – kapłanów, zakonników i świeckich: Idźcie, biorąc zawsze Słowo Boże ze sobą i z miłością, do najodleglejszych zakątków świata.
Dzieci potrzebują Matki: Matka potrzebuje dzieci. Niech to orędzie będzie powszechnie znane. Amen. (15.08.1988)