Uznanie „Prawdziwego Życia w Bogu” za zgodne z wiarą i moralnością