Tu spoczywa ciało św. Ewy pustelnicy, od chwili jej śmierci w 1265 r. W 1622 r. została wyniesiona na ołtarze.