Prałat Nolli – dyrektor Muzeum Watykańskiego, prezentuje Janowi Pawłowi II nowy eksponat