Mały Kamyk, obecnie w więzieniu m. in. za poligamię